PL EN


2018 | 356 | 33-42
Article title

Obligacje społeczne – innowacyjny instrument finansowania potrzeb społecznych

Authors
Content
Title variants
EN
Social impact bonds – an innovative instrument for financing social tasks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Finansowanie zadań społecznych odbywa się przede wszystkim poprzez wykorzystanie środków publicznych, a uzyskane rezultaty nie zawsze odpowiadają wymiernym efektom wykonania zadania publicznego czy wysokiej jakości oferowanej usługi. Nowym instrumentem łączącym sferę finansowania zadań społecznych z koniecznością osiągania pozytywnych efektów, jako rezultatu tego finansowania, jest obligacja społeczna. Artykuł ma na celu prezentację obligacji społecznych jako potencjalnie nowego w Polsce instrumentu finansowania zadań społecznych. Autor omawia ekonomiczną koncepcję tego instrumentu finansowego oraz skalę rozwoju rynku obligacji społecznych na świecie. Szczególna uwaga została poświęcona ogłoszonemu i rozstrzygniętemu w 2017 r. konkursowi Ministerstwa Rozwoju na opracowanie modelu polskiej obligacji społecznej.
EN
Social tasks financing is made through the use of public funds, and the obtained results do not always correspond to the measurable effects of completion of a public task or the high quality of offered service. A social impact bond is a new instrument combining the aspect of social tasks financing with the need to achieve positive effects, as a result of such financing. The main aim of the study is to present social impact bonds as a potentially new instrument for social tasks financing in Poland. The author discusses the economic concept of this financial instrument and a scale of social impact bonds market development in the world. Particular attention was paid to the announced and settled in 2017 by the Ministry of Development the contest for the development of Polish social impact bond model.
Year
Volume
356
Pages
33-42
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
References
  • A Legal Road Map for Social Impact Bonds in Developing Countries (2014), Reuters Foundation, Thompson.
  • Burand D. (2013), Globalising Social Finance: “How Social Impact Bonds and Social Impact Performance Guarantees Can Scale Development”, “Journal of Law & Business”, Vol. 9, s. 447-502.
  • Krawiec W.M. (2015), Impact investment – istota i otoczenie rynku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, vol. XLIX, nr 4, Lublin, s. 279-289.
  • Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M. (2015), Obligacje społeczne – nowy instrument finansowania zadań społecznych, „Studia BAS”, nr 4, s. 205-222.
  • Mulgan G., Reeder N., Aylott M., Bo’sher L. (2011), Social Impact Investment: The Challenge and Opportunity of Social Impact Bonds, “The Young Foundation” March, s. 1-38.
  • Ragin L. Jr., Palandjian T. (2013), Social Impact Bonds: Using Impact Investment to Expand Effective Social Programs, “Community Development INVESTMENT REVIEW”, Federal Reserve Bank of San Francisco, s. 63-67.
  • Sereleas L., Stutt C. (2003), Social Finance in Ireland, Dublin Employment Pact, Westmeath Employment Pact, Clann Credo, Area Development Management.
  • Social Impact Bonds (2017), An Overview of the Global Market for Commissioners and Policymakers, Centre for Public Impact, A BCG Foundation, April.
  • [www 1] https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/konkurs-obligacje-spoleczne-plrozstrzygniety/(dostęp: 8.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-05393c89-ad28-4559-8c99-06878301285d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.