Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 38-48

Article title

Dynamika nierównowagi i konfliktu w porządku liberalnym

Authors

Content

Title variants

EN
Dynamics of the inequality and conflict in the liberal order

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kryzys finansowy nie tylko zdemaskował słabość kilku gospodarek europejskich, lecz także słabość konfiguracji euro i samej Unii Europejskiej. Europa nie uniknie konieczności zredukowania przeregulowania, ograniczenia zadłużenia, zrównoważenia rynku pracy, ograniczenia bezrobocia, zdefiniowania rozsądnej polityki imigracyjnej i walki z terroryzmem, postępu w integracji ekonomicznej i politycznej, zwiększenia zdolności obrony własnej suwerenności.
EN
Financial crisis not only showed the weakness of several European economies but also institutional euro configuration and of EU itself. Calamities of an economy must have the meaning of political and social consequences. The result of these crises in the waste of money, the ruin of political careers and questioning ideological truths. Europe will not avoid the necessity reduce regulation, limiting depths, balancing labor market, limiting unemployment, defining rational immigration policy and fighting terrorism, progress in economic and political integration, increasing protection ability of the own sovereignty. Much depends on political leadership, which much show the ability of early reaction to the inequality and conflict in order to build the capability to survive.

Year

Volume

378

Pages

38-48

Physical description

Contributors

author
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Katedra Prawa Konstytucyjnego

References

 • Chmaj M., Żmigrodzki W. (1998), Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Dahrendorf R. (1991), Rozważania nad rewolucją w Europie, tłum. M. Gottesman, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, tłum. S. Bratkowski i in., Czytelnik, Warszawa.
 • Dowbor L. (2017), Rządzą nami zera. Wywiad dla tygodnika „Polityka”, przeprowadził J. Żakowski, „Polityka”, nr 24(3114), s. 31-33.
 • Morin F. (2015), L’hydre mondiale: L’oligopol bancaire, Collection: Lettres libres, Lux Éditeur.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, tłum. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Popper K. (1987), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Stockman D. (2014), Wielka deformacja, czyli jak skorumpowano amerykański kapitalizm, tłum. J. Strzelecki, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Wójcik Ł. (2018), Koniec kapitalizmu, „Polityka”, nr 23(3163), s. 44-46.
 • Zielonka J. (2014), Koniec Unii Europejskiej? Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0544134c-c525-4a82-a592-8a494267bbf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.