PL EN


2016 | 262 | 57-67
Article title

Sukces marketingowy produktu w percepcji konsumentów

Content
Title variants
EN
Customer perception of marketing successes of products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sukces marketingowy jest rezultatem działań wykorzystujących marketingowe kompetencje organizacji. W artykule szczególna uwaga została poświęcona analizie istoty sukcesów marketingowych oraz przyczyn uznawania wyniku danego przedsięwzięcia rynkowego jako sukcesu. Przykłady przedsięwzięć rynkowych w Polsce uznawanych jako sukcesy marketingowe zostały wyłonione w toku dwuetapowych badań empirycznych. Przeprowadzona analiza umożliwiła także dokonanie oceny częstotliwości pojawiania się produktów systemowych w zidentyfikowanych przykładach sukcesów.
EN
Marketing success is the result of market activities which make a wide use of organization marketing competences. An article focus on marketing success nature analysis and reasons of perception of market activities results as a success. During two stages of an empirical investigations, examples of market activities seen as marketing successes were identified. Those examples enable also identification of systemic products among successes examples.
Year
Volume
262
Pages
57-67
Physical description
Contributors
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Marketingu
References
  • Arnett D.B., Wittmann C.M. (2014), Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange between sales and marketing, „Journal of Business Research”,s. 324-331.
  • Garbarski L. (2015), Sukces rynkowy a porażki marketingowe, „Logistyka”, nr 2, s. 1197-1203.
  • Hunt. S.D., Arnett D.B. (2006), Does marketing success lead to market success? „Journal of Business Research”, s. 820-828.
  • Januszkiewicz K. (2010), Dylematy charakterystyki sukcesu, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 268.
  • Koch R. (2002), Wszechmocne prawa. Nauka sukcesu w biznesie, Liber, Warszawa.
  • Nash L., Stevenson H. (2004), Just enough. Tools for Creating Success in your work and life, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
  • Sanchez R., Heene A., Thomas H. (1996), Dynamics of competences-based competition, Elsevier Science Inc., New York.
  • Sobczyk J.R. (2009), Aksjologia sukcesu – uwarunkowania pomiaru (miary i oceny) [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, „Prace i Materiały WydziałuZarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, tom 1/2, Sopot, s. 86.
  • Żabiński L. (red.) (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-05a19ae9-938f-4728-beba-77c3baf7cc7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.