PL EN


2016 | 283 | 110-121
Article title

Kooperencja w ujęciu współczesnych realiów współpracy strategicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Coopetition in the approach of contemporary realities of strategic cooperation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zjawisko współpracy strategicznej podejmowanej przez konkurentów. Opisuje nie tylko relacje kooperencji w dziedzinie biznesu, ale wskazuje też na coraz silniejszą tendencję do nawiązywania relacji pomiędzy konkurującymi ze sobą uczelniami wyższymi, a także tworzenie związków wspierających współpracę nauki i biznesu. Artykuł podkreśla szczególne znaczenie tego ostatniego jako czynnika wspierającego rozwój przemysłu, innowacje oraz pełne realizowanie wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
EN
The article presents relations of strategic cooperation between competitors. Describes the activities of coopetition in business and in universities as well. It suggest reinforcing a trend at establishment of relations between competing units and creating relationships to support the cooperation between science and business. Article emphasizes the particular importance of cooperation between business and science, as a driver of industrial development, promotion of innovation and implementation the challenges of today’s knowledge-based economy.
Year
Volume
283
Pages
110-121
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska. Wydział Zarządzania. Zakład Informatyki Gospodarczej
References
 • Bakonyi J. (2011), Kooperencja szkół wyższych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", nr 2.
 • Coy P. (2006), Sleeping with the Enemy, "Business Week", August 21-28.
 • Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Cygler J., Romanowska M. red., (2014), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czakon W. (2009), Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Hamel G., Doz I.L., Prahalad C.K. (1989), Collaborate With Your Competitor And Win, "Harvard Business Review", July-August.
 • Luo Y. (2007), A Coopetition Perspective of Global Competition, "Journal of World Business", No. 42/2.
 • Merrifield D.B. (2007), Strategic Collaborations - Essence of Survival, "Research Technology Management", No. 50(2).
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Quint B. (1997), Coopetition: Sleeping with the Enemy, "Information Technology", No. 14.
 • Sołek-Borkowska C. (2014), Od kooperencji do modelu 3C - ujęcie teoretyczne, "Modern Management Review", Vol. XIX, No 21.
 • Sroka W. (2010), Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów - analiza porównawcza, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Tomaszewski M. (2013), Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski zachodniej w latach 2009-2011, "Ekonomia i Prawo", t. XII, nr 3.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Dlaczego firmy chcą koopetytować? Motywy współpracy konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora high-tech, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
 • [www 1] https://www.atn.edu.au/ (dostęp: 4.06.2015).
 • [www 2] http://www.cems.org/ (dostęp: 4.06.2015).
 • [www 3] http://www.klasterict.pl/misja-i-cele (dostęp: 28.05.2015).
 • [www 4] http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2015/_STORY/150212-03-e.html (dostęp: 18.05.2015).
 • [www 5] http://www.roja.pl/index.php/o-grupie(dostęp: 29.05.2015).
 • [www 6] http://www.unialliance.ac.uk/about/ (dostęp: 3.06.2015).
 • [www 7] https://www.youtube.com/watch?t=15&v=WxOp5mBY9IY (dostęp: 4.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-06bdb545-474f-4549-abfb-8d6929691cfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.