PL EN


2016 | 258 | 65-75
Article title

Plany edukacyjno-zawodowe uczniów i absolwentów szkoły zawodowej

Content
Title variants
EN
Educational and carrer planning of students and graduates of vocational schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania panelowego prowadzonego w latach 2009-2013 na grupie 832 uczniów i 59 absolwentów średniej szkoły zawodowej w zakresie planów edukacyjno-zawodowych. W wyniku badania dokonano weryfikacji planów uczniów/absolwentów z punktu widzenia oceny skuteczności doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole zawodowej. Wyniki szczegółowej analizy uprawniają do wskazania wybranych edukacyjnych czynników skutecznego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
EN
The aim of the paper is to present the findings of a panel survey of career and further education plans, administered in 2009-2013 on a sample of 832 students and 59 graduates of a vocational high school. The survey has verified the plans declared by the students/graduates in order to assess the efficiency of the career advisory service within the school. The results of our analysis enable us to identify the educational factors of efficient career and educational advisory.
Year
Volume
258
Pages
65-75
Physical description
Contributors
  • Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego w Bielsku-Białej
References
  • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
  • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, WN PWN, Warszawa.
  • Juchnowicz M. (red.) (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa.
  • Kotarbiński T. (1982), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Kraków--Gdańsk-Łódź.
  • Kwiatkowski E. (2005), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, WN PWN, Warszawa.
  • Makuch M. (2009), Kapitał ludzki – próba definicji [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  • Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  • Rocznik statystyczny pracy (2012), GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-070c7806-661f-4880-882e-003406adfbff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.