Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | IX | 133-162

Article title

Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu w latach 1946–1955 (organizacja, lokalizacja i kadry)

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The District Military Prosecutor’s Office in Wrocław in the years 1946–1955 (organization, location and personnel)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this paper is to present selected problems related to the activity of the District Military Prosecutor’s Office (DMPO) based in Wrocław between 1946 and 1955, and – in particular – its organization, locality and personnel. The activity of the Wrocław-based DMPO has not been the subject of detailed scientific research so far. The paper is a fragment of the author’s doctoral dissertation under the title Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu w latach 1946–1955 (The District Military Prosecutor’s Office in Wrocław in the years 1946–1955), defended in 2007 at the Department of Law, Administration and Economy of Wrocław University. The author based her paper on available archival materials such as books of orders of the day, statistical and descriptive reports, as well as personal files of the military personnel. The second part of the work to be published will focus on considerations related to the activity of the DMPO in Wrocław, establishing the goals posed for it to realize and on following the way of their realization.

Year

Volume

IX

Pages

133-162

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko Biała, Poland

References

 • Wróbel Janusz, Joanna Żelazko, red. 2004. Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Jaracz Andrzej. 2000. Orzecznictwo i działalność wojskowych sądów rejonowych na Pomorzu Środkowym w latach 1946-1955. W Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, […]. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • http://karo.umk.pl/K_3.02/Exec/z2w_f.pl?kl=27020-1440487043&al=x&priority=&uid=&dist=2&lok=all&liczba=5&pubyearh=&pubyearl=&lang=pl&bib=UKSW&detail=5&pp=2&qt=F&si=1&pm=f&st1=ttPrzest%C4%99pstwa%20s%C4%99dzi%C3%B3w%20i%20prokurator%C3%B3w%20w%20Polsce%20lat%201944-1956&di=tPrzest%C4%99pstwa%20s%C4%99dzi%C3%B3w%20i%20prokurator%C3%B3w%20w%20Polsce%20lat%201944-1956
 • Lityński Adam. 1999. O prawie i sądach początków Polski Ludowej. Białystok: Temida 2.
 • Wesołowski Andrzej. 2003. W cieniu wojny i polityki. Sądownictwo Wojska Polskiego na froncie wschodnim w latach 1943-1945. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Zaborski Marcin. 2005. Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944-1955. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Biegański Zdzisław. 2000. W smudze kainowego cienia. Skazani na śmierć przez sądy wojskowe na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945-1954. Bydgoszcz: Logo.
 • Żukowski Marek. 2000. Szeptana propaganda w orzecznictwie Wojskowego Sadu Rejonowego w Koszalinie w latach 1950-1955. W Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, 303-314. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Łukaszewicz Bohdan. 2000. Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych Im. Wojciecha Ke̜trzyńskiego.
 • Żukowski Marek. 1999. Sądownictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1954. W Dzieje wymiaru sprawiedliwości, 370-379. Koszalin: Miscellanea.
 • Biegalski Bogdan. 1998. „Działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w latach 1946-1956”. Studia Zielonogórskie 4 : 57-68.
 • Musiał Filip. 2002. „Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955). Organizacja, funkcjonowanie, wyroki śmierci”. Zeszyty Historyczne WiN-u (17) : 49-108.
 • Szwagrzyk Krzysztof. 1999. Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych. Wrocław: Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Wolność i Niezawisłość”.
 • Szwagrzyk Krzysztof. 2000. Zbrodnie w majestacie prawa 1944-1955. Warszawa: ABC Future.
 • Szwagrzyk Krzysztof. 2005. Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956. Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”.
 • Nazarewicz Jerzy. 1973. „Wojskowe prokuratury specjalne (1944-1957)”. Wojskowy Przegląd Prawniczy (4) : 456.
 • Nazarewicz Jerzy. 1983. „Udział Prokuratury Wojskowej w ochronie ludowo-demokratycznego ustroju w Polsce w latach 1944-1955”. Wojskowy Przegląd Prawniczy (2) : 222.
 • Kochański Aleksander. 1996. Polska 1944-1991. Informator historyczny. T.1. Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Poksiński Jerzy. 1996. „My, sędziowie, nie od Boga...”. Z dziejów Sądownictwa Wojskowego PRL 1944-1956. Materiały i dokumenty. Warszawa: Warszawska Oficyna „Gryf”.
 • Trzaskowska Grażyna. 2004. „Wrocławskie groby żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej w świetle zasad prawnych (od początku działań wojennych do opuszczenia miasta przez Armię Czerwoną)”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (2) : 153-184.
 • Poksiński Jerzy, Aleksander Kochański, Krzysztof Persak. 2003. Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 1944-1956. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Abramowicz Sławomir. 2004. Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi – ludzie i struktury. W Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, 25-38. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Kalinowski Stefan. 1950. „O zadaniach Prokuratury R.P.”. Nowe Prawo (10) : 5.
 • Rzepliński Andrzej. 2000. Przystosowanie ustroju sądownictwa do potrzeb państwa totalitarnego w Polsce w latach 1944–1956. W Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, 9-37. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Lityński Adam. 1991. Inaczej o pierwszej dekadzie Polski Ludowej. Obraz sądów karnych. W Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 139-163. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Kaftal Alfred. 1988. „Sędziowie mogli odejść”. Prawo i Życie (44) : 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-07252216-73bb-4393-aa83-beddf6a3a32b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.