PL EN


2017 | 317 | 42-53
Article title

Komunikacja wizualna - humanistyczne oblicze informatyki?

Authors
Content
Title variants
EN
Visual communication - a humanistic face of it?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikacja wizualna to proces dostarczania odbiorcom treści poprzez medium oparte na zmyśle wzroku. W dobie nowych mediów to pojęcie wydaje się szczególnie znaczące. Społeczeństwo informacyjne czerpie informacje głównie ze środowiska komputerowego, a więc przede wszystkim przez zmysł wzroku. Dlatego tak ważne jest, w jaki sposób poszczególne informacje są w Internecie prezentowane, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mowa o portalach opiniotwórczych. Komunikacja wizualna jest tym typem komunikowania, który skupia się przede wszystkim na zmyśle wzroku. W czasach dominacji, czy nawet tyranii obrazu, to właśnie przeglądając np. strony internetowe, czerpiemy informacje dotyczące wielu dziedzin życia. Pojawia się więc pytanie: czy komunikacja wizualna może uchodzić za nowy wzorzec komunikacji w ogóle w społeczeństwie informacyjnym, a jeśli tak, jakie można sformułować jej ogólne zasady? Celem niniejszej pracy jest wskazanie tendencji w projektowaniu przekazu wiodących polskich internetowych serwisów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu wizualnego, a więc odpowiedź na pytanie, czy komunikacja wizualna stanowi w istocie humanistyczne oblicze technologii informacyjnych.
EN
Visual communication is a process of providing content to the users via visible medium. Nowadays, in times of new media this term seems to be crucial. The network society retrieves information mostly through computer-mediated-communication (CMC) which means mostly through visual communication. That is why the importance of communication and information design needs to be pointed out especially in case of news portals. Visual communication is obviously related to eye-sight. In times of the tyranny of images we gather information not by meticulous reading but mostly by just glimpsing at some images provided. The question arises whether visual communication can be defined as a new pattern of communication in network society in general, and if so, what its rules can be distinguished. The aim of the paper is to describe tendencies in information design among leading Polish news portals emphasizing their visual aspect and, therefore, to answer the question whether visual communication can be called “the humanistic face of IT”.
Year
Volume
317
Pages
42-53
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów
References
 • Barney D. (2004), The Network Society, Polity Press, Cambridge.
 • Castells M. (2011), The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture, John Wiley & Sons.
 • Dijk J.A. van (2005), The Network Society: Social Aspects of New Media, SAGE.
 • Horn R.E. (2000), Information Design: Emergence of a New Profession [w:] R. Jacobson, Information Design, MIT Press.
 • Martin R. (2009), The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage, Harvard Business Press.
 • Mijksenaar P. (1997), Visual Function: An Introduction to Information Design, 010 Publishers, Rotterdam.
 • Racine N. (2002), Visual Communication: Understanding Maps, Charts, Diagrams, and Schematics, Learning Express, New York.
 • Skyrme J. (1991), Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Smiciklas M. (2012), The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your Audiences, Que Publishing.
 • [www 1] Bradley S., 3 Design Layouts, http://vanseodesign.com/web-design/3-designlayouts/ (dostęp: 28.02.2016).
 • [www 2] Gąsiewski M., Eyetracking w badaniach użyteczności, http://www.ittechnology.us/ eyetracking-w-badaniach-uzytecznosci/ (dostęp: 28.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-075916a3-fddc-4e71-a6e2-8e5759b55233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.