PL EN


2018 | 352 | 44-54
Article title

Uwarunkowania sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim: znaczenie dystansu psychicznego, adaptacji i wiedzy

Content
Title variants
EN
Success conditions of Polish firms in the German market: the role of psychic distance, adaptation and knowledge
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój nowych form transportu i technologii komunikacji oraz postępująca integracja gospodarcza sprawiają, że zdaniem wielu autorów dystans przestaje być istotną kategorią w opisie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. To przekonanie jest jednak podważane przez wyniki badań empirycznych. Zjawiskiem słabo rozpoznanym w istniejącym dorobku jest niedoszacowanie dystansu w przypadku rynków uchodzących za podobne. W tym kontekście celem niniejszego badania jest analiza determinant wyników polskich eksporterów na rynku niemieckim, ze szczególnym uwzględnieniem postrzeganego przez menedżerów dystansu, adaptacji strategii, jak również zgromadzonej wiedzy. Autorzy stawiają ponadto tezę, że relacje te zależą od intensywność technologicznej branży.
EN
The development of new forms of transport and communication technology and progressive economic integration mean that many writers and practitioners believe that distance is no longer a relevant category in the description of the internationalization of business. But this conviction is undermined by the results of empirical research. Thus, a phenomenon that is poorly recognized in the existing acquis is the underestimation of distance in the case of outward markets. In this context, the purpose of this study is to analyze the determinants of the performance of Polish exporters on the German market, with particular regard to distance managers’ perceptions, adaptation strategies, and accumulated knowledge. The authors also point out that these relationships depend on the technological intensity of the industry. The study is based on the results of a survey conducted within an ongoing grant of the National Science Center.
Year
Volume
352
Pages
44-54
Physical description
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego. Katedra Strategii
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
References
 • Bedyńska S., Cypryańska M. (2013), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 • Brouthers L.E., O’Donnell E., Hadjimarcou J. (2005), Generic Product Strategies for Emerging Market Exports into Triad Nation Markets: A Mimetic Isomorphism Approach, “Journal of Management Studies”, Vol. 42(1), s. 225-245.
 • Child J., Rodrigues S., Frynas J.G. (2009), Psychic Distance, Its Impact and Coping Modes, “Management International Review”, Vol. 49(2), s. 199-224.
 • Ciszewska-Mlinarič M. (2018), Pokonywanie dystansu w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa (w druku).
 • Evans J., Mavondo F. (2002), Psychic Distance and Organizational Performance: An Empirical Examination of International Retailing Operations, “Journal of International Business Studies”, Vol. 33(3), s. 515-532.
 • Fletcher R., Bohn J. (1998), The Impact of Psychic Distance on the Internationalisation of the Australian Firm, “Journal of Global Marketing”, Vol. 12(2), s. 47-68.
 • Griffith A., Lee S.; Seob Y.C., Calantone R. (2014), Marketing Process Adaptation: Antecedent Factors and New Product Performance Implications in Export Markets, “International Marketing Review”, Vol. 31(3), s. 308-334.
 • Johanson J., Vahlne J.-E. (1977), The Internationalization Process of the Firm – a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, “Journal of International Business Studies”, Vol. 8(1), s. 23-32.
 • Musteen M., Datta D.K., Butts M.M. (2014), Do Networks and Foreign Market Knowledge Facilitate SME Internationalization? Evidence from the Czech Republic, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, Vol. 38(4), s. 749-774.
 • O’Grady S., Lane H.W. (1996), The Psychic Distance Paradox, “Journal of International Business Studies”, Vol. 27(2), s. 309-333.
 • Sousa C., Lengler J. (2009), Psychic Distance, Marketing Strategy and Performance in Export Ventures of Brazilian Firms, “Journal of Marketing Management”, Vol. 25(5/6), s. 591-610.
 • Trąpczyński P., Banalieva E.R. (2016), Institutional Difference, Organizational Experience, and Foreign Affiliate Performance: Evidence from Polish Firms, “Journal of World Business”, Vol. 51(5), s. 826-842.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0766f0ab-692d-4479-bb65-6e1e7ec43ea4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.