Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3-4(92-93) | 51-60

Article title

Troska o satysfakcję pracowników – nowy paradygmat czy pragmatyzm?

Content

Title variants

EN
Care for Worker Satisfaction: New Paradigm or New Pragmatism

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A characterization of companies of the SME sector in Poland demonstrates the importance of improving the process of human capital management. Analysis of the specific attributes of the companies in this sector and an evaluation of the human capital management system proves the advisability of improving the quality of incentive systems. Another argument is the level of job satisfaction and employee satisfaction. These findings are derived from research carried out on a representative, nationwide sample. It is for this reason that a rational direction for improving the incentive systems is the application of solutions based on a new paradigm that is concerned with the level of employee satisfaction. Such a paradigm becomes not only a substantive, but also an objective necessity under difficult management conditions.

Year

Issue

Pages

51-60

Physical description

Contributors

 • Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland

References

 • Bełczyk K. (b.r.), Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości w 2011 roku, dostęp 15 stycznia 2013, < http:// www.wynagrodzenia.pl>.
 • Borkowska S. (2006), Motywacja i motywowanie, w Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 • Dunbar R., The ultimate brain teaser, <http:// www. lic.ac.uk/researchintelligence/issue17pdf/ri17p.3.pdf>.
 • Frieske K.W. (2004), Dynamika zbiorowych stosunków pracy – o tym, że Giambattista Vico miała rację, w Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa, IPiSS.
 • Garbarski L., Kłosiewicz U., Nowacki R., Oleniczuk-Merta A., Słomińska B., Strużycki M. (1999), Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa, Difin.
 • Harter J., Schmidt F., Hayes T. (2007), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, vol. 87.
 • Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, PWE.
 • Juchnowicz M. (2009), Paradygmat człowieka usatysfakcjonowanego w polskich realiach, w Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Koys D. (2001), The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover on organizational effectiveness: a unit-level, longitudinal study, Personnel Psychology, vol. 54.
 • Lichtarski J.M. (2009), Przesłanki stosowania współczesnych koncepcji i metod zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, w Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Piecuch T. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, < www.parp.gov.pl>.
 • Safin K. (2003), Zarządzanie małą firmą, Wrocław, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu.
 • Sidor-Rządkowska M. (2010), Zarządzanie personelem w małej firmie, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Simon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Whitman D., Van Rooy D., Visevesvarn C. (2010), Satisfaction, citizenship behaviors and performance In work units: a meta-analysis of collective construct relations, Personnel Psychology, vol. 63.
 • Tarnawa A., Raport o stanie sektora MŚP – główne wnioski, dostęp, 19 grudnia 2011, .
 • Yücel I. (2012), Examining the relationships among job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention: an empirical study, International Journal of Business and Management, vol. 7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-07918fb6-2079-4f10-8345-a96aa79ef893
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.