PL EN


2016 | 268 | 135-143
Article title

Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS

Content
Title variants
EN
Evaluation of the management report understandability with the use of the JASNOPIS application
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawozdanie z działalności to istotne źródło informacji o wynikach działalności spółek. Podobnie jak sprawozdanie finansowe, także sprawozdanie z działalności powinno cechować się zrozumiałością. W artykule przeprowadzono ocenę zrozumiałości sprawozdania z działalności Grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS. Jej wyniki pozwalają stwierdzić, że sprawozdanie zostało napisane trudnym językiem, w szczególności we fragmentach poruszających problem ochrony środowiska, badań i rozwoju czy strategii.
EN
Management report is an important source of information about the results of the company’s performance. Like the financial statement, the management report should be understandable. The article presents the use of the JASNOPIS application to assess the understandability of the LOTOS Group SA management report. The results reveal that the language in which the report has been written is difficult. This is particularly the case with the parts concerning the environmental protection, research and development or strategy.
Year
Volume
268
Pages
135-143
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej
References
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r., zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE.
 • Jopson B. (2007), Kto jest w stanie zrozumieć język raportów giełdowych, „Gazeta Prawna”, nr 78.
 • Klimczak K.M., Pikos A., Dynel M. (2015), Uncertainty in the Financial Statements: The Study of Goodwill Disclosures in Polish [w]: J. Krasodomska i K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 9, Sprawozdanie z działalności, Komitet Standardów Rachunkowości 2014.
 • Lehavy R., Li F., Merkley K. (2011), The Effect of Annual Report Readability on Analyst Following and the Properties of Their Earnings Forecasts, “The Accounting Review”, No. 86(3).
 • Li F. (2008), Annual Report Readability, Current Earnings, and Earnings Persistence, „Journal of Accounting & Economics”, No. 45 (2/3).
 • Lundholm R.J., Rogo R., Zhang J.L. (2014), Restoring the Tower of Babel: How Foreign Firms Communicate with U.S. Investors, “Accounting Review”, No. 89(4).
 • Praktyczne stanowisko – komentarz zarządu (2011), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, IFRS, Warszawa.
 • Szmigielski M. (2015), Jakość sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF – krótka ocena, „Rachunkowość”, nr 12.
 • Twedt B., Rees L. (2012), Reading between the Lines: An Empirical Examination of Qualitative Attributes of Financial Analysts’ Reports, “Journal of Accounting and Public Policy”, No. 31(1).
 • [www 1] A Plain English Handbook. How to Create Clear SEC Disclosure Documents, U.S. Securities and Exchange Commission, August 1998, https://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf (dostęp: 5.01.2016).
 • [www 2] Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, F QC30-QC32, Deloitte 2015, http://www.iasplus.com/en/standards/other/framework (dostęp: 5.01.2016).
 • [www 3] http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne (dostęp: 10.01.2016).
 • [www 4] http://www.jasnopis.pl/aplikacja# (dostęp: 10.01.2016).
 • [www 5] Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, http://sjp.pwn.pl/sjp/zrozumialy;2547309.html (dostęp: 6.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0797a309-ddf1-4c7d-acb3-2225cc553fbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.