PL EN


2016 | 303 | 102-113
Article title

Seniorzy wobec nowych technologii

Authors
Content
Title variants
EN
Seniors towards new technologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie aktywności seniorów w zakresie użyteczności nowych technologii, zwłaszcza internetu. Jego realizacji posłużyła kwerenda literatury przedmiotu oraz analiza danych empirycznych pozyskanych z badania własnego, przeprowadzonego wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu w 2015 r. W rezultacie stwierdza się, że badani seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu wirtualnym. W internecie najczęściej korzystają z poczty elektronicznej, a spośród zmiennych demograficzno-społecznych, to poziom wykształcenia różnicuje najwięcej form ich aktywności internetowych.
EN
The purpose of this article is to present the activity of seniors related to the usability of new technologies, particularly the Internet. Literature review and the analysis of the empirical data obtained from the author’s research carried out amongst the students of the University of the Third Age in Nowy Sącz in 2015 helped to achieve it. As a result it should be stated that the seniors under study actively participate in the virtual existence. They mainly use the Internet to use the electronic mail, and amongst the demographic and social variables it is the level of education that differentiates most of their internet activity forms.
Year
Volume
303
Pages
102-113
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Turystyki
References
 • Badowska S., Rogala A. (2016), Nabywanie i użytkowanie produktów technologicznych przez konsumentów 50+ na przykładzie telefonów komórkowych - wyniki badań w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 2(361), s. 17-30.
 • Batorski D., Zając J.M. (red.) (2010), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu. Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci", UPC Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 • Dijk J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Francuz P., Mackiewicz R. (2007), Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • King B.M., Minium E.W. (2009), Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lysik Ł., Matura P. (2014), Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, "Media i Społeczeństwo", nr 4, s. 15-26.
 • Majnert P., Machul R., Batorski D. (2012), Internet dla użytkowników w wieku 50+. Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+, UPC Polska, Warszawa.
 • Niemczyk A., Handzel J. (2016), Uniwersytet Trzeciego Wieku jako antidotum na czas wolny polskich seniorów (na przykładzie UTW w Nowym Sączu), "Studia i Prace WNEiZ", nr 43, t. III, s. 271-280.
 • Nowe technologie poprawiają jakość życia seniorów, http://www.egospodarka.pl/ 115351,Nowe-technologie-poprawiaja-jakosc-zycia-seniorow,1,39,1.html (dostęp: 11.08.2016).
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wróblewska I., Błaszczuk J. (2012), Uniwersytet trzeciego wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze - badania własne, "Nowiny Lekarskie", nr 81(1), s. 31-35.
 • Zalega T. (2015), Konsumpcja osób starszych w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 42, s. 152-173.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-07d94f12-62af-4e0c-bd32-4021c339091f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.