Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 363 | 99-112

Article title

Przerzucalność podatku od niektórych instytucji finansowych – skutki wprowadzenia podatku dla klientów instytucji finansowych w Polsce

Content

Title variants

EN
Shifting of the tax on certain financial institutions – the impact of the introduction of the bank levy on financial institutions customers in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po kryzysie finansowym w latach 2007-2008 wiele państw, w tym Polska, zdecydowało się na wprowadzenie dodatkowych danin publicznych obciążających banki lub inne instytucje finansowe. Wprowadzenie w Polsce podatku od niektórych instytucji finansowych powinno wpływać negatywnie na zyski osiągane przez instytucje objęte podatkiem, jednak w praktyce efekt ten może być łagodzony przez przerzucanie kosztu podatku na klientów. W związku z tym celem artykułu jest zbadanie skali zjawiska przerzucania podatku na klientów instytucji finansowych w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów instytucji finansowych.
EN
After the financial crisis in 2007-2008, many countries, including Poland, decided to introduce additional public levies on banks or other financial institutions. The introduction of a tax on certain financial institutions in Poland should have a negative impact on the profits made by the institutions subject to the tax, but in practice this effect may be mitigated by passing on the cost of the tax to customers. Therefore, the aim of the article is to examine the scale of the phenomenon of tax shifting to the customers of financial institutions on the basis of the results of surveys conducted among the customers of financial institutions.

Year

Volume

363

Pages

99-112

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Katedra Finansów Publicznych

References

 • Bernal A. (2016), Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 273, s. 19-32.
 • Famulska T. (1993), System opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce [w:] K. Znaniecka (red.), Finanse w procesie urynkowienia gospodarki, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 8-18.
 • Gajewski D. (2016), Polityka podatkowa na rozdrożu – wokół podatku bankowego w Polsce, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 2(10), s. 65-87.
 • Marszalewski M. (2016) Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 1, s. 99-109.
 • Ministerstwo Rozwoju i Finansów (2017), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju i Finansów (2018), Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń – grudzień 2017 r., Warszawa.
 • Owsiak S. (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa.
 • Pawłowicz L. (2015), Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, Gdańsk.
 • Smith A. (2015), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Smoleń P., Wójtowicz W., red. (2015), Prawo podatkowe, C.H.Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 68.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (2015), Druk nr 75, 3 grudnia, Warszawa.
 • Wiśniewski M. (2017), Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H”, vol. 51, nr 4, s. 347-355.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-084065ef-70e5-43d1-a9c2-837f763ece81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.