PL EN


2017 | 315 | 109-119
Article title

Systemy performance measurement w budowaniu odpornych łańcuchów dostaw

Authors
Content
Title variants
EN
Performance measurement systems in developing resilient supply chains
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy roli systemów performance measurement w budowaniu łańcuchów dostaw, które posiadają zdolność do radzenia sobie w obliczu zmian w otoczeniu (także nagłych i niespodziewanych), ograniczając ryzyko utraty ciągłości i zdolności działania (resilient supply chain). To w wielu przypadkach bardzo pożądana cecha współczesnych łańcuchów dostaw. Krytyczna analiza literatury oraz wnioski płynące z obserwacji zachowań przedsiębiorstw są podstawą do wyprowadzenia kierunków zmian w zakresie projektowania i stosowania systemów performance measurement. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych mierników zgodnych z celami rozwoju łańcucha dostaw w kierunku zwiększenia jego odporności. Zaproponowano zestaw mierników, który może stanowić zarówno wskazówkę dla menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw, jak i kanwę, na której można zbudować rozbudowane i dostosowane do potrzeb systemy performance measurement dla łańcuchów dostaw mających się cechować odpornością.
EN
The paper deals with the role of performance measurement systems in developing the supply chain which have the ability to cope with changes in the environment (including sudden and unexpected) reducing the risk of losing the ability to operate. In many cases this is a very desirable feature of modern supply chains. The critical analysis of literature and the conclusions of observing corporate behaviour were the basis for deriving directions of design and application of performance measurement systems. The purpose of the paper is to identify the most important performance metrics in line with the objectives of the development of resilient supply chains. A set of measures has been proposed which can serve as both a guide for supply chain managers and a canvas to build robust and tailored performance measurement systems for resilient supply chains.
Year
Volume
315
Pages
109-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Logistyki Międzynarodowej
References
 • Adger W.N. (2006), Vulnerability, “Global Environmental Change”, Vol. 16, No. 3, s. 268-281.
 • Ahmed A.M. (2002), Virtual Integrated Performance Management, “International Journal of Quality and Reliability Management”, Vol. 19, No. 4, s. 414-441.
 • Azevedo S.G., Govindan K., Carvalho H., Cruz-Machado V. (2013), Ecosilient Index to Assess the Greenness and Resilience of the Upstream Automotive Supply Chain, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 56, s. 131-146.
 • Beamon B.M. (1999), Measuring Supply Chain Performance, “International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 19, No. 3, s. 275-292.
 • Bititci U.S., Carrie A.S., McDevitt L. (1997), Integrated Performance Measurement Systems: A Development Guide, “International Journal of Operations and Production Management”, Vol. 17, No. 5, s. 522-534.
 • Boin A., Kelle P., Whybark D.C. (2010), Resilient Supply Chains for Extreme Situations: Outlining a New Field of Study, “International Journal of Production Economics”, Vol. 126, No. 1, s. 1-6.
 • Carvalho H. (2011), Resilience Index: Proposal and Application in the Automotive Supply Chain [w:] Exploring Interfaces, Proceedings of the 18th EUROMA Conference, 3-6 July, European Operations Management Association, Cambridge, UK.
 • Chae B. (2009), Developing Key Performance Indicators for Supply Chain: An Industry Perspective, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 14, No. 6, s. 422-428.
 • Christopher M., Peck H. (2004), Building the Resilient Supply Chain, “International Journal of Logistics Management”, Vol. 15, No. 2, s. 1-13.
 • Dalziell E.P., McManus S.T. (2004), Resilience, Vulnerability, and Adaptive capacity: Implications for System Performance, International Forum for Engineering Decision Making (IFED), 6-8 grudnia, Stoos, Szwajcaria, http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2809/1/12593870_ResOrgs_IFED_dec04_EDSM.pdf (dostęp: 3.12.2014).
 • Fiksel J. (2003), Designing Resilient, Sustainable Systems, “Environmental Science and Technology”, Vol. 37, No. 23, s. 5330-5339.
 • Gunasekaran A., Patel C., McGaughey R.E. (2004), A Framework for Supply Chain Performance Measurement, “International Journal of Production Economics”, Vol. 87, Iss. 3, s. 333-347.
 • Gunasekaran A., Patel C., Tirtiroglu E. (2001), Performance Measures and Metrics in a Supply Chain Environment, “International Journal of Operations and Production Management”, Vol. 21, No. 1/2, s. 71-87.
 • Miller N. (2014), Latest Trends in Logistics Point Toward Automation, http://exclusive.multibriefs.com/content/latest-trends-in-logistics-point-toward-automation (dostęp: 18.02.2014).
 • Sheffi Y. (2005), Building a Resilient Supply Chain, “Harvard Business Review: Supply Chain Strategy”, Vol. 1, No. 8, s. 1-4.
 • Świerczek A. (2012), Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Taleb N.N. (2014), Antifragile. Things That Gain from Disorder, The Random House Publishing, New York.
 • Välikangas L. (2010), The Resilient Organization: How Adaptive Cultures Thrive Even When Strategy Fails, McGraw-Hill, New York.
 • Wieland A., Wallenburg C.M. (2013), The Influence of Relational Competencies on Supply Chain Resilience: A Relational View, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, Vol. 43, No. 4, s. 300-320.
 • Wilding R. (2013), Supply Chain Temple of Resilience, “Logistics & Transport Focus”, Vol. 15, No. 11, s. 55-59.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-087f9d94-7317-4799-bdef-2d68caad0320
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.