PL EN


2016 | 255 | 289-298
Article title

Znaczenie współpracy z podmiotami sieci biznesowej dystrybutora motoryzacyjnego

Content
Title variants
EN
The importance of cooperation with entities in a business network of an automotive wholesaler
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano dwa rodzaje sieci biznesowych – powstającą w sposób ewolucyjny jako efekt interakcji różnych podmiotów oraz strategiczną sieć biznesową, tworzoną celowo przez główne przedsiębiorstwo. W wyniku badań empirycznych wskazano na podmioty w otoczeniu dystrybutora motoryzacyjnego predysponowane do tworzenia sieci strategicznych, którymi przedsiębiorstwo może świadomie zarządzać. Jednocześnie wskazano, że z reguły dystrybutorzy koncentrują się na poszczególnych relacjach dwustronnych, pomijając szerszy kontekst sieci biznesowej.
EN
This paper describes two types of business networks − emerging in an evolutionary way, as a result of the interactions between different entities and strategic business network, created deliberately by the focal company. As a result of empirical analysis, the areas of activity of the automotive wholesaler that are predisposed to creating strategic business networks were identified. These networks can be consciously managed by the wholesaler. However, as it is indicated, wholesalers usually focus on individual bilateral relations, ignoring the wider context of the business network.
Year
Volume
255
Pages
289-298
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Marketingu Międzynarodowego
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Marketingu Międzynarodowego
References
 • Anderson J.C., Håkansson H., Johanson J. (1994), Dyadic Business Relationships within a Business Network Context, „Journal of Marketingˮ, Vol. 58, October.
 • Berckhan R., Małys Ł. (2013), The Roles of Relationship Actors in Value Creation in the Automotive Wholesale Network, The 29th IMP Conference: Building and managing relationships in a global network: challenges and necessary capabilities, Atlanta.
 • Ebers M. (2002), Explaining Inter-Organizational Network Formation [w:] M. Ebers (red.), The Formation of Inter-organisational Networks, Oxford University Press.
 • Fonfara K., Hauke A. (2009), Podstawy teoretyczne podejścia sieciowego [w:] K. Fonfara (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejściesieciowe, PWE, Warszawa.
 • Ford D., Gadde L.E., Håkansson H., Snehota I. (2003), Managing Business Relationships, 2nd Edition, Wiley.
 • Ford D., Håkansson H., Johanson J. (1986), How Do Companies Interact? „Industrial Marketing and Purchasingˮ, Vol. 1, No. 1.
 • Håkansson H., Ford D. (2002), How Should Companies Interact in Business Networks? „Journal of Business Researchˮ, Vol. 55.
 • Håkansson H., Johanson J. (1988), Formal and Informal Cooperation Strategies in International Industrial Networks [w:] F.J. Contractor, P. Lorange (red.), CooperativeStrategies in International Business, Heath, Lexington, Mass. and Toronto.
 • Håkansson H., Johanson J. (1992), A Model of Industrial Networks [w:] B. Alexson, G. Easton (red.), Industrial Networks: A New View of Reality, Routlege, Londyn.
 • Jarillo J.C. (1988), On Strategic Networks, „Strategic Management Journalˮ, Vol. 9, No. 1.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2010), Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Świerczek A. (2006), Sieć firm jako podstawa kształtowania organizacji sieciowej, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0880e8fa-ee49-456d-be48-7addf2feaafd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.