PL EN


2009 | 3(37) | 60-82
Article title

Zróżnicowanie sytuacji biologicznej populacji regionalnych Polski badane w oparciu o analizę zbiorów wyników medycznych badań laboratoryjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiation of the biological situations of Polish regional populations based on the analysis of sets of medical laboratory results
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badań była analiza różnic pomiędzy cechami statystycznymi zbiorów wyników badań laboratoryjnych pochodzących z 23 różnych regionów Polski. Analizowano roczne zbiory wyników białka całkowitego, hemoglobiny, cholesterolu i glukozy. Zastosowano oryginalną metodę komputerową JEG opracowaną w IBIB PAN. Różnice wartości średnich sięgały od –2,81 do +2,01 odchyleń standardowych od wartości uśrednionej. Znacznie różniły się profile zmienności sezonowej oraz zależności wyników od płci i wieku. W kompleksowej ocenie regionalnej wyróżniał się dodatnio region północno-zachodni, zaskakująco słabo wypadła Wielkopolska, nie najlepiej Górny Śląsk i region północno-wschodni, dramatycznie zaś Małopolska. Wykazano przydatność zastosowanej metody, a jednocześnie celowość dalszych badań.
EN
The work described here has sought to investigate differences between the statistical features of large (annual) datasets of laboratory results from 23 regions of Poland. Collections of results for total protein, haemoglobin, cholesterol and glucose levels were analyzed. An original computer method called JEG, devised at the Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences was used. Differences in mean values ranged from –2.81 to 2.01 standard deviations from the mean value for all results. The dependence of results on the sex and age classes differed greatly in the two extreme regions. In the comprehensive valuation of regions, the north-west region stood out in a positive sense, while the Wielkopolska region fared surprisingly poorly, and Upper Silesia and the north-east were also far from ideal. This situation in the Malopolska region looked extremely serious. The usefulness of the method was demonstrated by the research carried out, so it would seem advisable for the investigation to be continued with, in order that the picture for the country as a whole might be made complete.
Contributors
author
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB) PAN
References
 • Brzeziński A., Przybył-Нус В., 2007, "Sprawdziany międzylaboratoryjne organizowane w r. 2006 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej", Diagnostyka Laboratoryjna, t. 43, z. 1, s. 25-54.
 • Gernand W., 2000, Podstawy kontroli jakości badań laboratoryjnych, Lublin: Centrum Promocji Nauk Medycznych.
 • Hoser P., 2001, Density estimation of probability distribution with smoothing transformations, Proc. VII. National Conference on Application of mathematics in biology and medicine, Zawoja 2001, s. 55-61.
 • Janecki J., 1996, "Komputerowa rejestracja pacjentów", Szpital Polski, nr 10, s. 4-6.
 • Janecki J., 1997, Zastosowanie programu GA USSI i II do badania sezonowej zmienności poziomu niektórych składników biochemicznych surowicy, materiały X Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", Warszawa, 4-6 grudnia 1997 r., s. 565-573.
 • Janecki J., 2000, "Wizualna analiza rozkładów dużych zbiorów wyników badań laboratoryjnych", cz. I: "Metoda", cz. II: ""Gaussowskie" zakresy referencyjne", cz. III: "Zmienność gaussowskich zakresów referencyjnych oraz praktyczne wykorzystanie metody", Diagnostyka Laboratoryjna, t. 36, z 4, s. 439-452, 453-61, 463-69.
 • Janecki J., 2001, A computerized graphic method for the extraction of a gaussian part from the gaussian-like distribution and its application in a medical laboratory, Proc. VII. National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Zawoja, 25-28 września 2001 г., s. 67-71.
 • Janecki J., 2004, Analiza rozkładów wyników badań laboratoryjnych. Wyznaczanie Gaussowskich Zakresów Referencyjnych, monografia, 2004, Warszawa: IBIB PAN, s. 1-209.
 • Janecki J., 2005, "Badania zjawisk populacyjnych metodą JEG", Laboratorium, t. 2, z. 6, s. 2-5.
 • Janecki J., 2005a, "Wielkie, komercyjne laboratoria medyczne. Walka o ich jakość przy pomocy systemu JEG", Laboratorium, t. 2, z. 5, s. 52-56.
 • Janecki J., 2008, "Application of statistical features of the Gaussian distribution hidden in sets of unselected medical laboratory results", Biocybernetics and Biomédical Engineering, t. 28, z. 3, s. 71-81.
 • Janecki J., 2009, "Karta Metody, podstawowy wynik analizy okresu post-laboratoryjnego". Diagnostyka Laboratoryjna, t. 45, z. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-08fce45d-6329-42c2-8029-1ac9111645a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.