PL EN


2017 | 309 | 154-168
Article title

Dystrybucja zdrowia w Polsce – znaczenie czynników społeczno-ekonomicznych

Content
Title variants
EN
Distribution of health in Poland – the importance of socio-economic factors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy dokonano analizy wpływu czynników społecznych i ekonomicznych na występowanie nierówności w stanie zdrowia populacji. Jako podstawową miarę nierówności wykorzystano współczynnik koncentracji zdrowia dla zmiennej ciągłej. Dokonano także dekompozycji wskaźnika koncentracji z wykorzystaniem podejścia opartego na funkcji regresji. Do oceny stanu zdrowia wykorzystano wskaźnik samooceny stanu zdrowia (SRH), a jako podstawową zmienną określającą status społeczny uzyskany poziom wykształcenia. Analizy zostały oparte na danych z badania GGS-PL 2011 i odnoszą się do kobiet i mężczyzn w wieku 25-70 lat. Dla celów porównawczych dane zostały poddane standaryzacji ze względu na wiek. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie różnic w ocenach stanu zdrowia w populacji osób dorosłych w Polsce oraz znaczenie czynników społeczno-ekonomicznych dla obserwowanych nierówności.
EN
The aim of the study was to measure the socio-economic inequalities in health in Poland. We use a concentration index obtained through a latent variable and decomposition methods with a regression framework. Self-rated health (SRH) is adopted as the health indicator and education level serves as a variable describing the social status. The analyses presented in this paper are based on data from the Generations and Gender Survey (GGS-PL 2011) and include women and men aged 25-70. The results confirm the usefulness of this method of analysis and reveal a significant influence of the socio-economic variable on inequality in male and female health statuses in Poland. The paper also proves the necessity of standardizing the data in analyses designed to assess the impact of the socio-economic agent on health.
Year
Volume
309
Pages
154-168
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut Statystyki i Demografii
References
 • Elstad J.I. (2005), The Psycho-social Perspective on Social Inequalities in Health [w:] M. Bartley, D. Blane, G.D. Smith (eds.), The Sociology of Health Inequalities, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Eurostat (2010), Highly Educated Men and Women Likely to Live Longer, Statistics in Focus 24.
 • Huisman M., Kunst A.E., Bopp M., Borgan J.K., Borrell C. i in. (2005), Educational Inequalities in Cause-specific Mortality in Middle-aged and Older Men and Women in Eight Western European Populations, „Lancet”, No. 365.
 • Kakwani N., Wagstaff A., Dorslaer E. van (1994), Measuring Inequalities in Health in the Presence of Multiple-category Morbidity Indicators, „Health Economics”, No. 3.
 • Kakwani N., Wagstaff A., Dorslaer E. van (1997), Socioeconomic Inequalities in Health: Measurement, Computation, and Statistical Inference, „Journal of Econometrics”, No. 77.
 • Kotowska I.E., Jóźwiak J. (2011), Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa GGS-PL, „Studia Demograficzne”, nr 1(159).
 • Leinsalu M., Stirbu I., Vagero D., Kalediene R., Kovacs K., Wojtyniak B., Wróblewska W., Mackenbach J.P., Kunst A.E. (2009), Educational Inequalities in Mortality in Four Eastern European Countries: Divergence in Trends During the Post-communist Transition from 1990 to 2000, „International Journal of Epidemiology”, No. 38.
 • Lynch J., Smith G.D., Harper S., Hillemeier M., Ross N., Kaplan G.A., Wolfson M. (2004), Is Income Inequality a Determinant of Population Health? Part 1. A Systematic Review, „Milbank Quarterly”, No. 82.
 • Mackenbach J.P., Bos V., Andersen O., Cardano M., Costa G. i in. (2003), Widening Socioeconomic Inequalities in Mortality in Six Western European Countries, „International Journal of Epidemiology”, No. 32.
 • Martikainen P., Aromaa A., Heliovaara M., Dlaukka T., Knekt P., Maatele J., Lahelma E. (1999), Reliability of Perceived Health by Sex and Age, „Social Science and Medicine”, No. 48(8).
 • Wagstaff A., Doorslaer E. van (1994), Measuring Inequalities in Health in the Presence of Multiple-category Morbidity Indicators, „Health Economics”, No. 3.
 • Wagstaff A., Doorslaer E. van, Watanbe N. (2001), On Decomposing the Causes of Health Sector Inequalities with an Application to Malnutrition Inequalities in Vietnam, „Journal of Econometrics”, No. 112.
 • Wagstaff A., Paci P., Doorslaer E. van (1991), On the Measurment of Inequalities in Health, „Social Science and Medicine”, No. 33.
 • World Health Organization (2008), Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health, Geneva.
 • Wróblewska W. (2004), Measuring Education Related Health Inequalities in Poland – Adaptation of Concentration Index, „Polish Population Review”, No. 2.
 • Wróblewska W. (2014), Zdrowie i nierówności społeczne w zdrowiu [w:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa. eu/portal/page/portal/ statistics/search_database.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-09184a3a-3868-4f24-811f-20be6b92e5ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.