PL EN


2016 | 269 | 152-164
Article title

Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?

Authors
Content
Title variants
EN
Is the economic development of the Republic of Korea opportunity for polish exporters?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój gospodarczy Azji spowodował, iż kontynent ten, poza znaczącą rolą eksportera, stał się bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu. Celem artykułu jest wskazanie szans rozwoju polskiego eksportu do Republiki Korei oraz możliwych działań rozwój ten ułatwiających. Autor w oparciu o charakterystykę koreańskiego importu oraz polskiego eksportu, wskazuje te grupy towarowe, które m.in. dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu UE–Republika Korei mają szansę zwiększyć swój udział na koreańskim rynku.
EN
The Asian economic development caused, that this region had become a very attractive market. The author shows chances of the development of the Polish export into the Republic of Korea and possible actions, facilitating this development. The author is describing the structure of the Korean import and the Polish export, as well as is pointing the most perspective of the group goods for the Polish export into the Korean market.
Year
Volume
269
Pages
152-164
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego
References
 • Bleaney M., Greenaway D. (2001), The Impact of Terms of Trade and Real Exchange Volatility on Investment and Growth in Sub-Saharan Africa, “Journal of Development Economics”, No. 65.
 • Falvey R., Foster N., Greenaway D. (2002), North-South Trade, Knowledge Spillovers and Growth, “Working Paper”, No. 15, The European Economy Group, Madrid.
 • Grossman G.M., Helpman E. (1991), Trade, Knowledge Spillovers and Growth, “European Economic Review”, No. 35.
 • Gust-Bardon N.I. (2012), Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, t. 43, nr 1.
 • Herzer D., Nowak-Lehmann F.D. (2006), What Does Export Diversification Do for Growth? An Econometric Analysis, “Applied Economics”, No 38.
 • Kightley M. (2013), Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej i jej wpływ na współczesną konsumpcję, „Konsumpcja i Rozwój” nr 2, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Kightley M. (2014), Konsumpcja w Republice Korei, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Misala J. (2012), Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy, SGH, Warszawa.
 • Piermartini R., Rubínová S. (2014), Knowledge Spillovers Through International Supply Chains, WTO Working Paper, Geneva.
 • Republika Korei. Przewodnik rynkowy, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu, 2012.
 • Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Warszawa 2012.
 • [www 1] http://www.wits.worldbank.org (dostęp: 17.09.2015).
 • [www 2] http://www.mg.gov.pl (dostęp: 22.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0935262d-81ba-42a2-af4b-21918b92ef05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.