Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 162-174

Article title

Zakupy konsumentów przez Internet w Polsce i Unii Europejskiej - analiza porównawcza

Content

Title variants

EN
Consumers' internet shopping in Poland and in the European Union - a comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono istotę zakupów on-line realizowanych przez konsumentów oraz uwarunkowania tego typu zakupów w Unii Europejskiej. Dodatkowo zaprezentowano w nim profil e-nabywcy z Polski i Unii Europejskiej oraz podobieństwa i różnice występujące w zakupach on-line dokonywanych przez polskiego i europejskiego konsumenta. Analizę przeprowadzono, wykorzystując informacje wtórne pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych.
EN
The article presents the very nature of on-line shopping done by consumers and conditions of doing this type of shopping in the European Union. Additionally, a profile of a Polish e-shopper is contrasted with an average resident of the European Union. Differences and similarities observed while doing online shopping by Polish and European consumers are presented. The analysis was carried out using secondary information that came from domestic and foreign sources.

Year

Volume

302

Pages

162-174

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Chodak G. (2008), Evolution of Polish e-commerce - Main Trends and Perpective [w:] M. Nowicka-Skowron, R. Lescro (eds.), Entrerprise, Logistics and Innovation in Knowledge Based Economy, Haute Ecole "Blaise Pascal", Arlon, s. 34-42.
 • Czubkowska S. (2011), Historia 20 lat Internetu w Polsce, Dziennik Gazeta Prawna.pl, 13 sierpnia.
 • Feldy M. (2012), Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów? Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gemius (2015), E-commerce w Polsce 2015, Izba Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska, Warszawa.
 • Gregor B., Stawiszyński M. (2002), E-commerce, Branta, Bydgoszcz-Łódź.
 • Jaciow M., Stolecka-Makowska A., Wolny R. (2013), E-consumer In Europe. Comparative Analysis of Behaviours, Helion, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R. (2014), Europejczycy na e-zakupach za granicą, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 107-120.
 • Kolny B., Kucia M., Stolecka A. (2011), Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Kucia M. (2015), Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu, "Logistyka", nr 2, s. 1266-1272.
 • Kucia M. (2016), Źródła informacji śląskich e-konsumentów - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 254, s. 68-77.
 • Maciejewski G. (2013), E-consumers against the Risk a Failed Purchase, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 151, s. 119-131.
 • Maciejewski G. (2014), Sposoby radzenia sobie e-konsumentów z ryzykiem nieudanego zakupu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 187, s. 229-239.
 • PostNord (2015), E-commerce in Europe 2015, Sweden.
 • Stolecka-Makowska A. (2015), E-konsument w Rumunii na tle wybranych aspektów zachowań europejskiego e-konsumenta, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 710-721.
 • Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Wolny R. (2015), Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 849-859.
 • Wolny R. (2015), Konsumpcja e-usług w wybranych krajach europejskich (na przykładzie Niemiec, Polski i Rumunii) - wyniki badań, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 860-869.
 • [www 1] www.stat.gov.pl (dostęp: 4.05.2016).
 • [www 2] www.polkc.strony.ug.edu.pl/Historia%20internetu.pdf (dostęp: 4.05.2016).
 • [www 3] www.internetworldstats.com/stats9.htm (dostęp: 5.04.2016).
 • [www 4] www.ec.europa.eu/eurostat - Database: information society statistics (dostęp: 5.04.2016).
 • [www 5] www.ec.europa.eu/eurostat - Database: Digital single market - promoting (dostęp: 5.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-09791daa-d00d-456a-adcb-6f1865fca173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.