PL EN


2010 | 4(42) | 23-42
Article title

Ksztaltowanie sie regionu na Warmii i Mazurach

Content
Title variants
EN
Creating a region in Warmia and Masuria
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest ukazanie wpływu reformy administracji terenowej kraju na procesy kształtowania się regionów w Polsce. Jako przedmiot analizy wybrano Warmię i Mazury, region, który w wyniku przeprowadzonej w roku 1999 reformy zaczął intensywnie się instytucjonalizować. Wyłaniane w wyborach demokratycznych władze, wykorzystując dokumenty strategiczne, instrumenty finansowe oraz regionalny dyskurs medialny, tworzą i ugruntowują w świadomości mieszkańców poczucie realności istnienia regionu.
EN
The aim of this article is to show how regions are created in Poland. The author focused on Warmia and Masuria, which started to become an established region as a result of an administration reform in 1999. An image of a region as an existing phenomenon is planted in its inhabitants’ minds by regional authorities, who make use of their strategic plans, financial instruments, and regional discourse.
Contributors
  • Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Wydzial Nauk Spolecznych, Katedra Socjologii, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, Poland, jacek.poniedzialek@wp.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-09b92cbf-c449-49e5-bfcc-4851cc38dc7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.