PL EN


1998 | 58 | 69-82
Article title

Instytucjonalne uwarunkowania polityki regionalnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wieloletnie doświadczenia krajów gospodarki rynkowej pokazują że sprawność i skuteczność systemu rynkowego zależy min. od istnienia instytucji, organizacji i urzędów, których działalność pobudza rozwój i przedsiębiorczość oraz ułatwia obieg informacji. W krajach Unii Europejskiej i większości krajów aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej, istnieje organ odpowiedzialny za realizację polityki regionalnej państwa. Funkcjonujące w Polsce instytucje polityki regionalnej można podzielić na instytucje polityki interregionalnej oraz instytucje polityki intraregionalnej, Rozwój regionalny jest wypadkową procesów zachodzących w centrum, w układach regionalnych i w coraz bardziej aktywnych jednostkach gospodarczych. W związku z brakiem upodmiotowienia szczebla wojewódzkiego niezwykle ważne jest poszukiwanie zespołu instytucji, które współdziałając ze sobą tworzyłyby formę zbiorowego podmiotu polityki regionalnej.
Keywords
Year
Volume
58
Pages
69-82
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-09e5535b-8d40-4256-8c18-fd1812592485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.