PL EN


2017 | 330 | 194-204
Article title

Zamożność i siła nabywcza ludności jako wyznaczniki poziomu życia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Wealth and purchasing power as determinants of the standard of living life in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawowe i dopełniające wyznaczniki ekonomiczne poziomu życia w Polsce traktowane jako metryki rynkowe zamożności oraz siły nabywczej ludności. Obok podstawowych takich jak: dochód rozporządzalny, dochód do dyspozycji czy PKB na mieszkańca przedstawiono grupę mniej znanych, uważanych za dopełniające, tzw. mapy bogactwa oraz indeksy siły nabywczej. Ilustrują one bardzo znaczne zróżnicowanie zarówno w ujęciu wojewódzkim, jak i wybranych dużych miast.
EN
The article deals with the basic and the additional economic determinants of the standard of living in Poland, which are assumed to reflect the people’s wealth and their purchasing power. Apart from the basic determinants, such as the household’s disposable income or the GNP per capita, a group of less known, but equally important determinants, such as the maps of wealth and the purchasing power indices, has been presented.
Year
Volume
330
Pages
194-204
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Towaroznawstwa. Katedra Marketingu Produktu
References
  • Budżety gospodarstw domowych 2011, 2013, 2015 (2012, 2014, 2016), GUS, Warszawa.
  • Mruk H. (1984), Gospodarstwa wysokozamożne na tle poziomu i rozkładu dochodów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  • Piasny J. (1993), Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2, s. 73-92.
  • Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2007, 2012, 2016 (2015, 2017), GUS, Katowice.
  • Zasobność gospodarstw domowych w Polsce (2015), Departament Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  • [www 1] http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/63 i 62, pojecie.html (dostęp: 18.07.2017).
  • [www 2] http://www.gfk.com/es-ar/insights/press-release/wzrasta-sila-nabywcza-mieszkancow-europy-duze-zroznicowanie-dochodow-w-polsce/ (dostęp 10.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-09f361d0-6059-4c3a-b5ba-c6cec6db8033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.