PL EN


2018 | 348 | 26-43
Article title

Zarządzanie różnorodnością w organizacjach. Prezentacja wybranych praktyk

Content
Title variants
EN
Managing diversity in organizations. Presentation of selected practices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wskazano na znaczenie zarządzania różnorodnością we współczesnych organizacjach. Zwrócono uwagę na takie obszary zarządzania różnorodnością, jak wiek, płeć i niepełnosprawność w zagranicznych i krajowych firmach. Celem artykułu jest identyfikacja różnic we wdrażaniu i przebiegu działań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmach działających w Polsce i w innych krajach europejskich.
EN
The article points to the importance of managing diversity in contemporary organizations. Attention has been paid to such areas of diversity management as age, gender and disability in foreign and domestic companies. The purpose of this publication is to identify differences in the implementation and progress of diversity management activities in companies operating in Poland and abroad.
Year
Volume
348
Pages
26-43
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studia doktoranckie
References
 • Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Keil M., Lüthi E., Matoba K. (2007), Poradnik szkoleniowy: zarządzanie różnorodnością, Anti-Discrimination and Diversity Training VT/ 2006/009, International Society for Diversity Management, Komisja Europejska, http://sfrs.pl (dostęp: 24.04.2017).
 • Anand R., Winters M.A. (2008), Retrospective View of Corporate Diversity Training from 1964 to the Present, “Academy of Management Learning and Education”, Vol. 7, No 3.
 • Arredondo P. (1996), Successful Diversity Management Initiatives: A Blueprint for Planning and Implementation, Sage Publications Ltd., London.
 • Billing Y.D., Sundin E. (2006), Form Managing Equality to Managing Diversity: A Critical Scandinavian Perspective on Gender and Workplace Diversity [w:] A.M. Konrad, P. Prasad, J.K. Pringle (eds.), Handbook of Workplace Diversity, SAGE Publications, London.
 • Bombiak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością – wyzwaniem dla współczesnych menedżerów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria: „Administracja i Zarządzanie”, nr 102.
 • Durska M. (2009), Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, „Kobieta i Biznes” 2009, nr 1-4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Gryszko M. (2009), Zarządzanie różnorodnością w Polsce, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/54/Zarzadzanie_roznorodnoscia_w_Polsce_FOB.pdf?sequence=1 (dostęp: 10.04.2017).
 • Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Luthi E. (2005), Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością. Antidiscrimination and Diversity Training VT/2006/009, Komisja Europejska.
 • Kemper L.E., Bader A.K., Froese F.J. (2016), Diversity Management in Ageing Societies: A Comparative Study of Germany and Japan, “Management Revue”, Vol. 27, Iss. 1|2.
 • Kieżun W. (2011), Państwo sprawne i życzliwe [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Klarsfeld A., red. (2010), International Handbook on Diversity Management at Work: Country Perspectives on Diversity and Equal Treatment, Edward Elgar Publishing Inc., Northampton.
 • Klonowska M. (2014), Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka, „Analiza Tematyczna”, nr 1, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza-tematyczna_Zarz%C4%85dzanier%C3%B3%C5%bcnorodno%C5%9Bci%C4%85-%E2%80%93-prawo-i-praktyka-.pdf (dostęp: 10.04.2017).
 • Kondraciuk J. (2014), Promowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, http://info.mergeto.pl/2014/09/promowanie-i-zarzadzanie-roznorodnoscia-w-miejscu-pracy/ (dostęp: 8.04.2017).
 • Kwiatek A. (2014), Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacji, http://www.ue.katowice.pl/ (dostęp: 30.03.2017).
 • Leśniowska E., Andrejczuk M. (2016), Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie Różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa, https://odpowiedzialnybiznes.pl/ (dostęp: 31.03.2017).
 • Lisowska E., Sznajder A. (2013), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa, http://www.diversityindex.pl/ (dostęp: 10.04.2017).
 • Mazur K., Diversity management, czyli zarządzanie różnorodnością, Projekt „Siła wiedzy”, http://www.sila-wiedzy.pl/index.php/sia-wiedzy/nauki-humanistyczne (dostęp: 10.04.2017).
 • Morawska-Wilkowska A., Krajnik A., Remisko B.R. (2009), Firma – różnorodność, zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://www.sob.edu.pl/wp-content/downloads/broszura_roznorodnosc.pdf (dostęp: 10.04.2017).
 • Rawłuszko M. (2008), Zarządzanie różnorodnością a przeciwdziałanie dyskryminacji [w:] Podręcznik trenerski. Zarządzanie Firmą Równych Szans, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Sznajder A. (2013), Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, W&B, Warszawa.
 • Thomas D.A. (2004), Diversity as Strategy, “Harvard Business Review”, Vol. 82, No. 9.
 • Thomas D., Ely E. (1996), Making Differences Matter: A New Paradigm for Managing Diversity, “Harvard Business Review”, Vol. 74, No. 5.
 • Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, „E-mentor”, nr 3(40).
 • Wiktorska-Święcka A. (2011), Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla Dolnego Śląska. Opracowanie strategii zarządzania różnorodnością, Agencja Rozwoju Innowacji, Wrocław.
 • Wrench J. (2007), Diversity Management and Discrimination, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot.
 • [www 1] Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2009), http://odpowiedzialnybiznes.pl/ (dostęp: 10.04.2017).
 • [www 2] Karta Różnorodności (2016), http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/dokument/ (dostęp: 31.12.2016).
 • [www 3] Różnorodność w firmach – dobre praktyki w miejscu pracy (2005), Komisja Europejska, https://rownosc.info/media/uploads/roznorodnosc_w_firmach.pdf (dostęp: 10.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0a147b26-6f8f-47e9-ab92-2d94d6524f5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.