PL EN


2018 | 368 | 54-66
Article title

Perspektywy zastosowań chatbotów w organizacjach

Content
Title variants
EN
Perspectives for chatbot deployment in organisations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osiągnięcia badawcze w obszarze sztucznej inteligencji, szczególnie dotyczące przetwarzania języka naturalnego, spowodowały, że dynamicznie rozwija się rynek oprogramowania związany z botami, czyli systemami symulującymi zachowania człowieka. Organizacje zauważając ten trend technologiczny, wykazują coraz większe zainteresowanie wdrożeniem tego typu rozwiązań w swojej działalności. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z charakterystyką botów, elementami związanymi z ich konstrukcją oraz platformami, które można użyć do ich tworzenia. Ponadto prezentuje możliwe obszary zastosowań botów w organizacjach.
EN
Research achievements in the field of artificial intelligence, especially in the field of natural language processing, have led to a dynamic development of the software market related to bots, i.e. systems simulating human behavior. Organizations also note this technological trend and show increasing interest in implementing this type of solutions in their activities. The article presents issues related to the characteristics of bots, elements related to their construction and platforms that can be used to create them. Moreover, it presents possible areas of bot application in organizations.
Year
Volume
368
Pages
54-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji
References
 • Digital & More (2017), 10 technologicznych trendów na rok 2018 według Gartnera, https://digitalandmore.pl/10-technologicznych-trendow-na-rok-2018-wedluggartnera/ (dostęp: 10.11.2017).
 • Gajewski M. (2017), Czy przyszłość należy do botów? https://www.spidersweb.pl/2017/01/cui-boty-sztuczna-inteligencja.html (dostęp: 1.10.2017).
 • Gołuchowski J., red. (2011), Wprowadzenie do inżynierii wiedzy: podręcznik dla studentów I stopnia, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Janas A. (2014), Komputerowe wspomaganie doskonalenia baz wiedzy systemów konwersacyjnych w oparciu o analizę treści rozmów biznesowych, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Plantec P. (2003), Virtual Humans: A Build-It-Yourself Kit, Complete with Software and Step-By-Step Instructions, AMACOM.
 • Panetta K. (2017), Gartner Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-for-2018-and-beyond/ (dostęp: 10.11.2017).
 • Research Nester (2018), Global Chatbots Market Analysis & Opportunity Outlook 2023, Raport, https://www.researchnester.com/reports/global-chatbots-market-analysisopportunity-outlook-2023/30 (dostęp: 26.04.2018).
 • Rutkowski L. (2006), Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sansonnet J.-P., Leray D., Martin J.-C. (2006), Architecture of a Framework for Generic Assisting Conversational Agents, “Intelligent Virtual Agents Lecture Notes in Computer Science”, s. 145-156.
 • [www 1] Bot, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bot_(program) (dostęp: 10.10.2017).
 • [www 2] https://chatbots.org/ (dostęp: wrzesień 2017 – kwiecień 2018).
 • [www 3] Chatbot, https://pl.wikipedia.org/wiki/Chatbot (dostęp: 10.10.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0a199f1c-2f6b-4970-9806-bb21defe33e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.