PL EN


2016 | 33 | 209-234
Article title

MARIA ZAMOYSKA. WSPOMNIENIA O ZAMKU I TRADYCJACH RODOWYCH HRABIÓW DZIAŁYŃSKICH I ZAMOYSKICH

Authors
Content
Title variants
EN
Maria Zamoyska “Wspomnienia o zamku i tradycjach rodowych hrabiów Działyńskich i Zamoyskich” [Memories of the Castle and Traditions of the Count Działyński and Zamoyski Families]
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Maria Zamoyska (1860–1937) wrote her „Wspomnienia o zamku i tradycjach rodowych hr. Działyńskich i Zamoyskich” [Memories of the Castle and Traditions of the Count Działyński and Zamoyski Families] in about 1929, following the death of her mother, Jadwiga, née Działyńska (1831–1923), and her brother, Władysław Zamoyski (1853–1924), who co-founded the „Zakłady Kórnickie” Foundation. The memories include a description of the furnishings of several rooms in the Kórnik castle, which Maria Zamoyska showed to her guests, and the related traditions and legends. They were put down to paper out of the author’s need to mark the merits and the sacri ces su ered by members of the Zamoyski family for the bene t of the Polish nation. The memories include many popular pieces of information and anecdotes concerning the castle and its inhabitants, which are still told to the audience today by the castle guides. They were also one of the sources which helped in the arrangement of the museum a er the refurbishment in 1959.
Year
Issue
33
Pages
209-234
Physical description
Contributors
elaborated by
 • Biblioteka Kórnicka
References
 • Celichowski Zygmunt, Zamek Kórnicki z objaśnieniami do przezroczy [...], Poznań 1916.
 • Chyczewska Alina, Weyman Stefan, Zamek Kórnicki. Muzeum i Biblioteka. Przewodnik, wyd. 4 popr. i uzup., Poznań 1973.
 • Dolczewska Barbara, Kosman Marceli, Zamek w Kórniku. Dzieje i zbiory. Przewodnik, Poznań 1982.
 • Fundacja Zakłady Kórnickie. Historia i restytucja, red. Dariusz Jaworski, Kórnik 2006.
 • Grycz Józef, Zamek Kórnicki i jego zbiory, [Kórnik] 1929.
 • Kąsinowska Róża, Zamek w Kórniku, Kórnik 1998.
 • Kaźmierczak Jerzy, Funkcje ideowe kórnickiej rezydencji Tytusa Działyńskiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1976, z. 12.
 • Kosman Marceli, Z dziejów Biblioteki Kórnickiej, Wrocław [i in.] 1984.
 • Małecki Stanisław, Wspomnienia z mojego życia. Spisała i przygotowała do druku Stanisława Jasińska, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1959, z. 7.
 • Naganowski Tomasz, Udostępnianie zbioru pamiątek historycznych w Kórniku w okresie zaborów, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1982, z. 19.
 • Nowak Zofia, Historia Zakładu Kórnickiego. Cz. I. Kórnik – Lubowla – Kalwaria 1882–1889, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2001, z. 25.
 • Nowak Zofia, Historia Zakładu Kórnickiego. Cz. II. Zakopane-Kuźnice, wrzesień 1889 – lipiec 1914, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2003, z. 26
 • Nowak Zofia, Finansowanie Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach przez Fundację „Zakłady Kórnickie” w latach 1925–1939, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2013, z. 30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0a5b4a32-3de8-49f2-93b7-ab6ee4f4abad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.