PL EN


2018 | 353 | 7-19
Article title

Logistyka wielokanałowa jako wyzwanie dla podmiotów sektora transportu – spedycji – logistyki w kształtowaniu rozwoju metropolii śląsko-zagłębiowskiej

Content
Title variants
EN
Multi-channel logistics as a challenge for the entities of the sector transport – forwarding – logistics for the development of Silesia-Zagłębie Metropoly
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwuje się rosnące naciski klientów na jakość informacji i serwisowanie kanałów dostaw zakupionych towarów na terenie metropolii śląsko-zagłębiowskiej. Dlatego wydają się rozsądne zidentyfikowanie oraz klasyfikacja poszczególnych czynników wpływających na strukturę i rozwój łańcuchów dostaw w metropolii śląsko- -zagłębiowskiej, a zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak i dlaczego operatorzy logistyczni rozwijają swoje kanały dostaw od Single Channel Logistics (SC) poprzez kanały wielokanałowe Multi Channel Logistics (MC) i kanały wielokrotne Cross Channel Logistics (CC) do logistyki kanału Omni-Chanel Logistics (OC). Artykuł ma na celu zidentyfikowanie czynników wpływających na zmianę logistyki wielokanałowej SC – MC – CC – OC w sektorze transportu, spedycji i logistyki w metropolii śląsko-zagłębiowskiej.
EN
It has been observed that mutual influencing of on-line and brick and mortar sale channels has been increasing. It is estimated that until 2025 on-line sale will most likely increase five times; at the same time, one may observe increasing customers pressure on the quality of the information and servicing supply channels of the purchased goods within the area of Silesian district. That is why it seems prudent to identify and classify particular factors that influence the structure and the development of the supply chains in the Silesian Voivodeship metropolis and therefore, to find the answer to the question how and why logistic operators develop their supply channels from Single Channel Logistics (SC) through Multi-Channel Logistics (MC) and Cross Channel (CC) to Omni-Channel Logistics (OC). The work preceding the paper was to identify the factors determining the change of SC – MC – CC – OC multi-channel logistics in the business sector of transport, freight forwarding and logistics in Silesian metropolis. The research allowed to conclude that the companies of such area are interested in multichannel logistics, however, its determinants are currently focused on SC type of channels. Moreover, the companies of such business area seem to perceive Silesian metropolis as a platform that would boost their development in multichannel structure.
Year
Volume
353
Pages
7-19
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Transportu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Transportu
References
 • Gorzelak G., Smętkowski M. (2005), Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hubner A., Wollenburg J., Holzapfel A. (2016), Retail Logistics in the Transition from Multi-Channel to Omni-Channel, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, Vol. 46, No. 6/7, s. 562-583.
 • Lang G. (2010), Multi-Channel Retail Supply Chain Management: Fulfillment Systems in Multi-Channel Retailing – Customer Expectations and Economic Performance, 8th International Research Conference in Logistics and Supply Chain Management (RIRL), September, Bordeaux, France.
 • Łuczyszyn A. (2013), Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Markowski T., Marszał T., red. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja – problemy i pojęcia podstawowe, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • O’Brien J., Suleski J. (2010), Key Considerations for Building Successful Cross-Channel Retail Supply Chains, Gartner Inc., www.gartner.com (dostęp: 7.07.2017).
 • Raport 2016 (2017), Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce, They.pl (dostęp: 7.07.2017).
 • The Impact of Omni-Channel Commerce on Supply Chains (2014), White Paper, Brussels.
 • [www 1] www.lightwellinc.com/wp-content/uploads/2012/04/RB-SC-Considerations-Cross-Channel-SC.pdf (dostęp: 7.06.2017).
 • [www 2] https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-IAB_20162017_Perspektywy-rozwojowe-reklamy-online-w-Polsce.pdf (dostęp: 10.06.2017).
 • [www 3] www.hybris.com/medias/sys_master/root/hb5/hb2/8809522659358/WhitePaper-ImpactOfOmnichannel-WEB-20141017-GLO-EN.pdf?campaigncode=undefined (dostęp: 1.07.2017).
 • [www 4] www.researchgate.net/publication/303934338_Retail_logistics_in_the_transition_from_multi-channel_to_omni-channel (dostęp: 28.05.2017).
 • [www 5] www gzm.org.pl (dostęp: 7.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0a7765c1-ede7-4372-bea5-4353f75ced5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.