PL EN


2019 | 386 | 20-29
Article title

Korzystanie z wybranych uproszczeń ewidencyjnych i sprawozdawczych dla małych i mikro przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Facilities for Polish small and micro enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W świetle zmieniających się przepisów prawnych kolejne jednostki mają możliwość zastosowania nowych regulacji oraz uproszczeń. Należą do nich mikro oraz małe jednostki gospodarcze. Celami artykułu są przedstawienie definicji małych i mikro przedsiębiorstw, zaprezentowanie wybranych uproszczeń, jakie przewidział dla nich ustawodawca oraz omówienie stosowania ich w praktyce. Autorzy początkowo skupiają się na teoretycznych aspektach omawianego zagadnienia, by w ostatniej części odnieść je do wyników przeprowadzonych przez siebie badań wykonanych przy zastosowaniu metody badania dokumentów oraz metody indywidualnych przypadków.
EN
In the light of rules of law changing, numerous economic units come before the possibility of employing new regulations and simplifications. They can be either micro or small enterprises. The goal of the article is to present the definitions of those units, to portray chosen simplifications predicted by the lawmaker, and to discuss about using them in practice. Initially, the authors focus on the theoretical aspects of the issue, which are useful as a reference to the results of the research accomplished with the document test method and the individual case method, located in the last part.
Year
Volume
386
Pages
20-29
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Finansów. Katedra Rachunkowości
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Cichoń S., Turek I. (2017), Obowiązki sprawozdawcze jednostek małych i mikro w zakresie prezentacji kapitałów własnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 484, s. 48-58.
 • Chluska J. (2016), Uproszczenia rachunkowości jednostek mikro i małych – szanse i zagrożenia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 286, s. 64-73.
 • Dotkuś W. (2013), Adresaci sprawozdań finansowych [w:] S. Owsiak (red.), Rola sprawozdawczości w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, s. 48-58.
 • Dyląg R., Kucharczyk M. (2010), Problematyka sprawozdawczości w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, „Master of Business Administration”, vol. 18, nr 6, s. 44-61.
 • Gos W., Hońko S., Rublewski M. (2008), Granice uproszczeń rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 47(103), s. 49-60.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1333.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.
 • Wysłocka E., Biadacz R. (2014), Ocena zmian w uproszczonej sprawozdawczość mikropodmiotów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 71(832), s. 173-182.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0a82e02e-0cbc-4904-bd66-b4fa0e502554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.