PL EN


2017 | 313 | 173-186
Article title

Public relations – między samoopisem a autoprezentacją. Badania własne

Content
Title variants
EN
Public relations – between seldescription and selfpresentation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi prezentację badań własnych przeprowadzonych za pomocą metodologii kwantytatywno-korpusowych badań nad językiem i komunikacją w oparciu o teorię językowego obrazu świata (JOS). Badany korpus został zbudowany z tekstów zamieszczonych w zakładkach typu „o mnie” na stronach internetowych agencji/firm public relations. Badanie prowadzi do rekonstrukcji samoopisu i autoprezentacji, jakie prezentowane są w tego typu tekstach. Autorka przedstawia frekwencję dominujących leksemów oraz zestawia wyłaniający się stąd sposób definiowania i rozumienia public relations, określania jego granic oraz relacji wobec innych działań wizerunkowych, a także wartości konstytuujących profesjonalną tożsamość branży w Polsce.
EN
Text is based on linguistic quantitative methodology and the theory of language representation of the world (JOS). Author presents her own surveys and analysis concerning the presentation and selfdecription contained in text corpus based on websites of polish PR agencies.
Year
Volume
313
Pages
173-186
Physical description
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
References
 • Anusiewicz J. (1999), Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Wydawnictwo Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 277-307.
 • Bartmiński J. (2009), Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Furman W. (2006), Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Graszewicz M. (2011), Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Grzegorczykowa R. (1990), Pojęcie językowego obrazu świata [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 41-49.
 • Knecht Z. (2005), Racjonalne public relations. Budowa działu, instrumenty, studia przypadków, C.H. Beck, Warszawa.
 • Olędzki J. (red.) (2007), Public relations, społeczne wyzwania, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Olędzki J. (2014), PR nie zawsze znaczy public relations. Wyniki badań ogólnopolskich, http://www.proto.pl/artykuly/pr-nie-zawsze-znaczy-public-relations-wyniki-badanogolnopolskich (dostęp: 15.05.2016).
 • Olędzki J., Tworzydło D. (2010), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pawlikowska A. (2012), Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu, „Oblicza Komunikacji”, nr 5, s. 111-125.
 • Pawłowski A. (1999), Metodologiczne podstawy wykorzystywania słowników frekwencyjnych w badaniu językowego obrazu świata [w:] A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski (red.), Przeszłość w językowym obrazie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 81-99.
 • Pawłowski A. (2001), Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Pawłowski A. (2003), Lingwistyka korpusowa – perspektywy i zagrożenia, „Polonica”, nr XXII-XXIII, s. 19-32.
 • Rozwadowska B. (2002), Public Relations. Teoria – praktyka – perspektywy, Studio Emka, Warszawa.
 • Sambor J. (1972), Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Seitel F.P. (2003), Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa.
 • Stasiuk-Krajewska K. (2012), Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Tokarski R. (2001), Słownictwo jako interpretacja świata [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 343-370.
 • Tworzydło D. (red.) (2016), 25 lat branży PR w Polsce, Newsline.pl, Rzeszów.
 • Ulidis M. (2013), Blog a językowy obraz świata partii politycznej. Analiza kwantytatywno-korpusowa na przykładzie komunikacji Platformy Obywatelskiej, „Nowe Media”, nr 4, s. 111-136.
 • Wojcik K. (2005), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa.
 • [www 1] http://www.proto.pl/aktualnosci/ranking-press-partnersi-po-raz-osmy-na-czeleheadlines-z-najwieksza-dynamika-przychodow (dostęp: 15.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0a9ba963-7604-4e1f-be78-21c2ab053e1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.