PL EN


2015 | 235 | 70-83
Article title

Zastosowanie metod podejmowania decyzji w systemie SDSS dla gospodarowania wodą w regionie

Content
Title variants
EN
Application of decision making methods in SDSS system for regional water management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem gospodarowania wodą ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania społeczności i biznesu. Możliwości usprawnienia zaopatrzenia w wodę poprzez poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych można poszukiwać, konstruując zintegrowane systemy informatyczne dla tych firm. Elementami tych systemów powinny być odpowiednio dobrane metody i modele podejmowania decyzji. Umożliwiają one dokonywanie racjonalnych wyborów odnośnie do wyboru miejsc pozyskiwania i produkcji wody, budowania i usprawniania struktury sieci wodociągowych, poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę oraz lepszego wykorzystania urządzeń magazynujących i uzdatniających wodę. Proponowany w artykule system SDSS (Spatial Decision Support System) z zaimplementowanymi metodami optymalizacyjnymi może spełnić oczekiwane wymagania pod warunkiem jego prawidłowej konstrukcji oraz zapewnienia mu zasilania informacyjnego z gminy i przedsiębiorstwa.
EN
The problem of water management has key meaning for communities and business. Improvements in waterworks can be conducted through creation of integrated IT system. Dedicated IT system should include a variety of suitably selected decision-making methods. These allow to find optimal or suboptimal solutions regarding choice of water intake and production places, construction and improvement of water supply network, rationalization of functioning of water supply companies, improvement of usage of installations for water treatment and storage. The proposed in the article SDSS (Spatial Decision Support System) system with implemented optimization methods can fulfil expected requirements through proper construction and providing information supply from commune and water supply company.
Year
Volume
235
Pages
70-83
Physical description
Contributors
References
  • Grzesiak M. (2014), Metodyka badania i oceny racjonalności ekonomicznej w gospodarce wodą w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin (rozprawa doktorska).
  • Hozer J. (red.) (1998), Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii, wyd. II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Jarupathirun S., Zahedi F. (2005), GIS as Spatial Decision Support Systems [w:] J.B. Pick (ed.), Geographic Information Systems in Business, Idea Group Publishing, Hersey,USA.
  • Kwietniewski M. (2013), GIS w wodociągach i kanalizacji, WN PWN Warszawa.
  • Nermend K. (2008), Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Shouyong Y., Chunsheng X., Yanyou Q., Qing T., Sha S. (1999), Spatial Decision Support System and its General Platform, Towards Digital Earth – Proceedings ofthe International Symposium on Digital Earth Science Press.
  • Sikora W. (red.) (2008), Badania operacyjne, PWE, Warszawa.
  • Wagner H. (1980), Badania operacyjne, PWE, Warszawa.
  • Wasiak M. (2011), O optymalności lokalizacji obiektów metodą sieciową, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, z. 78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0b206cd1-3a82-405d-8288-cc1cf5ce0efc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.