PL EN


2018 | 352 | 22-32
Article title

Ewolucja strategii polityki pieniężnej FED w latach 1977-2017

Content
Title variants
EN
Evolution of the Federal Reserve System’s monetary policy strategy in years 1977-2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System Rezerwy Federalnej (Fed) pełni obecnie niekwestionowaną, wiodącą rolę w światowym systemie finansowych. Fed jest bankiem centralnym emitującym pieniądz międzynarodowy, a jego polityka pieniężna oddziałuje na całą gospodarkę światową. Od momentu utworzenia amerykańskiego banku centralnego w 1913 r. cel oraz strategia jego polityki pieniężnej podlegały ciągłym modyfikacjom. Istotne zmiany w tym zakresie miały miejsce zarówno w latach 70., jak i 90. XX w. Ostatni globalny kryzys finansowy również przyczynił się do dyskusji na temat mandatu Fed. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ewolucji strategii polityki pieniężnej Fed w ciągu ostatnich czterdziestu lat.
EN
Federal Reserve System (Fed) plays currently the unquestioned leading role in the global financial system. Fed is the central bank that issue international money and its monetary policy has an impact on the global economy. Since the creation of the US central bank in 1913, its purpose and strategy of monetary policy have been subject to constant change. Significant changes in this area have occurred both in the 70s and 90s of the twentieth century. The recent global financial crisis has also contributed to the discussion on the Federal Reserve System’s mandate. The aim of the article is to present the evolution of the Fed’s monetary policy strategies over the past forty years.
Year
Volume
352
Pages
22-32
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
References
 • Akhtar M.A. (1997), Understanding Open Market Operations, Public Information Department Federal Reserve Bank of New York, New York.
 • Board of Governors (2005), The Federal Reserve System: Purposes and Functions, Federal Reserve System, Washington, DC.
 • Cuaresma J.C., Gnan E. (2008), Four Monetary Policy Strategies in Comparison: How to Deal with Financial Instability? “Monetary Policy & the Economy”, No. 3, s. 65-102.
 • Friedman B.M., Kuttner K.N. (1996), A Price Target for U.S. Monetary Policy? Lessons from the Experience with Money Growth Target, “Brookings Papers on Economic Activity”, Vol. 27(1), s. 77-146.
 • Gerdesmeier D., Mongelli F.P., Roffia B. (2007), The Eurosystem, the US Federal Reserve and the Bank of Japan: Similarities and Differences, Working Paper Series, No. 742, ECB, Frankfurt am Main.
 • Goodfriend M. (1987), Interest Rate Smoothing and Price Level Trend-Stationarity, “Journal of Monetary Economics”, Vol. 19(3), s. 335-348.
 • Grostal W., Niedźwiedzińska J., Stawasz E. (2012): Zmiany w strategii i polityce komunikacyjnej FED, NBP, Warszawa.
 • Harvey C.R., Huang R.D. (2002), The Impact of the Federal Reserve Bank’s Open Market Operations, “Journal of Financial Markets”, Vol. 5(2), s. 223-257.
 • Kwiatkowski W. (2014), System Rezerwy Federalnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Menkes M. (2013), Reforma systemów nadzoru finansowego UE i USA ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu z lat 2007-2008, „International Journal of Management and Economics”, Vol. 37, s. 130-131.
 • Mishkin F.S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mishkin F.S. (1998), Strategies for Controlling Inflation, “NBER Working Paper”, No. 6122.
 • Pollard P.S. (2003), A Look Inside Two Central Banks: The European Central Bank and the Federal Reserve, “Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, Vol. 85(2), s. 11-30.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (2006), Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt”, nr 4, wkładka z serii: Bankowość centralna od A do Z.
 • Sellon G.H. (2004), Expectations and the Monetary Policy Transmission Mechanism, “Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City”, Iss. Q IV, s. 5-41.
 • Thornton D.L. (2012), The Dual Mandate: Has the Fed Changed Its Objective? “Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, Vol. 94(2), s. 117-133.
 • Walsh C.E. (2010), Monetary Theory and Policy, The MIT Press Cambridge, Cambridge, MA.
 • Żywiecka H. (2013), Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 • [www 1] www.federalreserve.gov/aboutthefed/section2a.htm (dostęp: 20.02.2014).
 • [www 2] www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20081216.htm (dostęp: 20.02.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c01aaf3-8890-4979-9a2e-e52bd23b8794
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.