PL EN


2015 | 238 | 132-143
Article title

Migracja wartości dla właścicieli spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu giełdowego w Polsce

Content
Title variants
EN
Shareholders Value Migration of Companies Quoted on the Alternative Trading System in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł jest próbą oceny z perspektywy inwestorów zjawiska migracji wartości spółek kapitałowych notowanych na rynku alternatywnego systemu obrotu giełdowego w Polsce. W ocenie zjawiska migracji wartości dla właścicieli (tzw. wartości netto) posłużono się wskaźnikiem rynkowym "cena do wartości księgowej" (P/BV) i zmianą jego wielkości w czasie. Celem poznawczym opracowania jest ustalenie, w jakiej fazie migracji wartości znajdują się jednostki gospodarcze, których działalność jest na wczesnym etapie rozwoju zarówno na rynku realnym, jak i kapitałowym.
EN
The article is an attempt to assess the shareholders value migration of companies quoted on the NewConnect market, the alternative trading system in Poland, carried on by the Warsaw Stock Exchange. These are mostly the start-up stock companies, in the early stage of the life cycle, often positioning their activities in innovative sectors. In the assessment of the phenomenon of shareholders value migration (net enterprise value) were used price to book value ratio (P/BV) and changes of it size in the analyzed periods. The aim of cognitive development is to determine the phase of the value migration of the enterprises which realized the dynamic increasing economical activity.
Year
Volume
238
Pages
132-143
Physical description
Contributors
References
 • Batóg B., Batóg J. (2007), Analiza finansowych czynników wzrostu wartości spółek publicznych. Zmienne prognozy na podstawie zmiennych. "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 2 (194).
 • Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw (2007). W. Skoczylas (red.), PWE, Warszawa.
 • Dobiegała-Korona B. (2006), Wartość dla klienta generatorem wartości przedsiębiorstwa [w:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Fama E.F., French K.R. (2007a), Migration. "Financial Analysts Journal", Vol. 63, No. 6.
 • Fama E.F, French K.R. (2007b), The Anatomy of Value and Growth Returns. "Financial Analyst Journal", Vol. 63, No. 3.
 • Klincewicz K. (2005), Przemiany w branży high-tech i zjawisko migracji wartości. "Studia i Materiały", Nr 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kordela D. (2013), NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Przewodnik po rynku NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Schumpeter J.A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Siudak D. (2013), Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym, C.H. Beck, Warszawa.
 • Siudak M. (2000), Analiza migracji wartości w Polsce, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom II, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Slywotzky A.J. (1996), Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku. PWE, Warszawa.
 • Szczepankowski P. (2014), Determinants of Stock Value Migration. Evidence from the Alternative Investment Market in Poland, materiały z konferencji międzynarodowej "Global Economy and Governance", Bukareszt.
 • Szczepankowski P. (2013), Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju. Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa.
 • Zarządzanie wartością firmy (1999). A. Herman, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c185370-0d8f-461f-8293-d3ce63173635
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.