PL EN


2014 | 23 | 3 | 65-74
Article title

Wychowawczy charakter katechezy

Authors
Content
Title variants
EN
Educational Character of Religious Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This publication focuses on the issues of environment and ethical attitudes of Christian education. Education is a varied process of human life in which it is difficult to find a uniform classical definition. Analyzing Christian education, this publication points out that man is affected by various environments. The research shows that education is a deliberate and conscious influence on a student which is exerted with a definite aim in mind and in a concrete situation. This aim is a versatile human development and preparing him to life in accordance with the accepted model. This model represents significant values of the given society in which he has been growing up.
Year
Volume
23
Issue
3
Pages
65-74
Physical description
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
References
 • Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń: Wydawnictwo UMK 2000.
 • Bóg w przedszkolu i szkole, red. Z. Marek, Kraków: Wydawnictwo WAM 2000.
 • Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań: Wydawnictwo Księgarnia Świętego Wojciecha 2002.
 • Dziekoński S., Podmiotowy charakter wychowawczego działania katechezy, w: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, 89–109.
 • Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002.
 • Marek Z., Katecheza w reformowanej szkole – szansa czy zagrożenie?, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. S. Dziekoński, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej 2000, 91–97.
 • Mendyk M., Katecheta-nauczyciel, wychowawca, świadek. Jego misja w warunkach nowej ewangelizacji, Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 10 (2007), 15–119.
 • Osewska E., Stala J., Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej 2000.
 • Osewska E., Stala J., W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.
 • Słotwińska H., Aktualny i idealny obraz katechety, Katecheta nr 9, 1998, 69–73.
 • Solak A., Komplementarność edukacji na płaszczyźnie dom-szkoła, w: Katechizować dzisiaj, red. J. Stala, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002, 325–344.
 • Stala J., Podstawy teologiczno-antropologiczne katechezy rodzinnej, Tarnów: Wydawnictwo Mała Poligrafia Redemptorystów 1998.
 • Stala J., Współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowawczym, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej 2004, 339–370.
 • W kręgu rodziny – refleksje praktyków, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c191bba-bd90-497c-85a7-d0473684941a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.