Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3(37) | 120-133

Article title

Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE

Content

Title variants

EN
Instruments supporting science-business linkages as exemplified by the French CIFRE procedure

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Na tle przemian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej, gdzie w centrum uwagi znalazły się zasoby wiedzy i informacji, a także wzmacnianie innowacyjności gospodarek poszczególnych krajów i ich regionów, kluczowa dla transferu wiedzy i innowacji wydaje się współpraca sfery nauki i biznesu. Artykuł przedstawia specyfikę powiązań nauka–biznes oraz instrumenty ich wspierania, koncentrując się na francuskiej Konwencji Przemysłowej Formacji poprzez Badania (CIFRE). Opis funkcjonowania tego instrumentu we Francji jest przyczynkiem do analizy jego wpływu na rozwój tamtejszych regionów w obszarze innowacyjności i powiązań współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorstwami.
EN
University-industry collaboration seems to be crucial to the transfer of knowledge and innovation in a modern world economy in which knowledge, information flows and the level of innovation of countries and regions are the center of attention. The article presents the specifics of university-industry linkages, and the instruments that operate in support of such relationships, the focus being on the French CIFRE (Industrial Agreement for Training through Research) procedure. A description of the functioning of this scheme in France leads on to an analysis of its influence on the development of French regions as regards their levels of innovation and the nature of strength of the linkages between the world of science and academe on the one hand and enterprises on the other.

Contributors

 • Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Beltramo J.P., Paul J.J., Perret С., 2001, "The recruitment of researchers and the organization of scientific activity in industry", International Journal of Technology Management, t. 22, nr 7/8, s. 811-834.
 • Cooke P., Morgan K., 2000, The associational economy. Firms, regions and innovation, Oxford: Oxford University Press.
 • Crespy C., Héraud J.A., Perry В., 2007, "Multi-level governance, regions and science in France: between competition and equality", Regional Studies, t. 41.8, s. 1069-1084.
 • Enquête sur le devenir professionnel des anciens doctorants ayant bénéficié du dispositif CIFRE, depuis sa création en 1981. Synthèse des résultats, ANRT, l stycznia 2009 r. (www.anrt.asso.fr, 15 maja 2009 г.).
 • Héraud J.A., Levy R., 2005, "University-industry relationships and Regional Innovation System: analysis of the French procedure CIFRE", w: P. Llerena, M. Matt (red.), Innovation policy in a knowledge-based economy. Theory and practice, Berlin, New York: Springer.
 • Indicateurs régionaux de la Recherche et de l'Innovation, Direction de l'évaluation, de la perspective et de la performance, styczeń 2009.
 • Lévy R., 2004, Les CIFRE: un outil de médiation entre les laboratoires de recherche universitaire et les entreprises, Document de travail n° 2004-09, Strasbourg: BETA.
 • Lévy R., Woessner R., 2006, Le territoire français en tant que Système Régional d'Innovation, Document de travail n° 2006-24, Strasbourg: BETA.
 • Mackiewicz M., 2007, "Instrumenty wspierania powiązań nauka-biznes w świetle teorii", w: M.A. Weresa (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu: doświadczenia regionu Mazowsze, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • OECD, 2002, Benchmarking Industry-Science Relationships, Paris: OECD.
 • Peyroux C., Nowakowska A., Sokołowicz M.E., 2009, "Oddziaływanie wyższych uczelni na rozwój środowiska przedsiębiorczości", w: A. Nowakowska (red.), Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Répartition CIFRE, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, 15 maja 2009 г.).
 • Sander A., 2005, Les politiques de soutien à l'innovation, une approche cognitive. Le cas des Cortechs en Alsace, thèse de doctorat, Strasbourg I: Université Louis Pasteur.
 • Santarek K. (red.), 2008, Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Schartinger D., Rammer Ch., Fischer M.M., Fröhlich J., 2002, "Knowledge interactions between universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants", Research Policy, nr 31, s. 303-328.
 • Weresa M.A., 2007, "Formy i metody powiązań nauki i biznesu", w: M.A. Weresa, Transfer wiedzy z nauki do biznesu: doświadczenia regionu Mazowsze, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
 • www.region-alsace.eu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0c2f7de2-cd78-45c7-a4ce-b827fc00e44c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.