PL EN


2017 | 335 | 91-100
Article title

O wykorzystaniu metod planowania eksperymentów czynnikowych w konstrukcji indeksów statystycznych

Content
Title variants
EN
Use of design of experiments methods in the construction of statistical indexes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metodologia planowania eksperymentów znajduje zastosowanie w projektowaniu procesu produkcyjnego, pozwalając na poprawę jego rezultatów technologicznych i ekonomicznych. Plany eksperymentów wykorzystywane są również w naukach przyrodniczych oraz pozwalają na modyfikację istniejących metod statystycznych. W teorii indeksów statystycznych poszukuje się takiej postaci indeksów dla wielkości absolutnych, które pozwoliłyby na ich właściwą interpretację ekonomiczną, a jednocześnie spełniałyby odpowiednie aksjomaty. Wśród podejść w konstrukcji indeksów statystycznych dla wielkości absolutnych wymienia się ujęcie czynnikowe zaproponowane w 1961 r. przez K.S. Banerjeego. W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję indeksów statystycznych dla wielkości stosunkowych z wykorzystaniem podejścia czynnikowego. Ponadto zaprezentowano przykład empiryczny, pozwalający zweryfikować własności zaproponowanych indeksów statystycznych.
EN
Methods of design of experiments, as a tool of statistical quality control, leads to the improvement of technological and economical results of a manufacturing process. Currently design of experiments are used also in natural sciences and allows for the modification of existing statistical methods. In the theory of statistical indexes, one of the approaches of the construction of statistical indexes is the factorial approach proposed in 1961 by K. Banerjee. The aim of this article is to present the construction of statistical indexes for relative magnitudes using a factorial approach. In addition, an empirical example will be presented to verify the properties of the proposed indexes.
Year
Volume
335
Pages
91-100
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki
References
 • Banerjee K.S. (1961), A Unified Statistical Approach to the Index Number Problem, “Econometrica”, Vol. 29, s. 591-601.
 • Białek J. (2012), Propozycja indeksu cen, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7, s. 13-24.
 • Domański C., red. (2001), Metody statystyczne. Teoria i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kończak G. (2007), Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • von der Lippe P. (2007), Index Theory and Price Statistics, Peter Lang, Frankfurt.
 • Montgomery D.C. (1997), Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley&Sons, New York.
 • Montgomery D.C. (2001), Design and Analysis of Experiments, John Wiley&Sons, New York.
 • Wawrzynek J. (1993), Statystyczne planowanie eksperymentów w zagadnieniach regresji w warunkach małej próby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wawrzynek J. (2009), Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakości produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [www 1] https://bdl.stat.gov.pl/ (dostęp: 10.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c3a7222-bd44-459b-b974-89f8dc45f336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.