PL EN


2004 | 13 | 137-144
Article title

Prawno-duszpasterskie aspekty rozwodu

Authors
Content
Title variants
FR
Les aspects juridico-pastoraux du divorce
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • W. Chrostowski, List rozwodowy, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 1154–1155;M. Filipiak, Problematyka społeczna w Biblii, Warszawa 1985; P. Góralczyk, Powtórnezwiązki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, Warszawa 1995; W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Płock 1987; A. Hortelano, Divortio, w: Dizionario sintetico di pastorale,Libreria Editrice Vaticana 1998; K. Hörmann, Ehescheidung, w: Lexicon der christlichen Moral, Innsbruck–Wien–München 1976, s. 275–301.
  • J. Neumann, Ehescheidung, Ehetrennung, w: Lexicon der pastoraltheologie, red. F. Klostermann,K. Rahner, Hansjörg, Schild, Freiburg–Basel–Wien 1972, s. 108–109; B. Mierzwiński, Rozwód, Duszpasterstwo, Praktyki religijne w: Słownik małżeństwa i rodziny, bp EdwardOzorowski (red.), Warszawa 1999, s. 409–411; B. Mierzwiński, Problemy osób rozwiedzionych w świetle Adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”, „Collectanea Theologica”,58 (1988), s. 118–125; O.H. Pesch, Ehe, w: Handwörterbuch religiöser Gegenwartsfragen,red. U. Ruh, D. Seeber, R. Walter, Freiburg–Basel–Wien 1986, s. 84–88.; N. Wetzel, Geschiedene, w: Lexicon der Pastoraltheologie, red. F. Klostermann, K. Rahner, Freiburg–Basel–Wien 1972, s. 172–173; H. Rotter, Ehe, w: Neues Lexicon der Christlichen Moral, red. H. Rotter,
  • G. Virt, Innsbruck–Wien 1990, s. 98–109; J. Salij OP, Małżeństwo, rozwód, związki niesakramentalne, Poznań–Kraków 2000; ks. J. Śledzianowski, Rozwody, Kielce 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c4824c5-389c-486c-ac50-929d36221a7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.