PL EN


2016 | 255 | 215-229
Article title

Wyzwania logistyczne firm – elastyczne łańcuchy dostaw

Content
Title variants
EN
Logistics challenges of companies – flexible supply chains
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na fali rozwoju wymiany handlowej, dynamicznych zmian w preferencjach klientów oraz gospodarki sieciowej tematyka łańcuchów dostaw staje się tematem eksponowanym. Nieustannie podejmowanie są działania zmierzające do usprawniania funkcjonowania łańcuchów dostaw. W artykule na kanwie uwarunkowań otoczenia, oczekiwań klientów i podejmowanych wobec łańcuchów dostaw działań o charakterze wewnętrznym autor przedstawia kierunki rozwoju łańcuchów dostaw. Tematyka usprawnienia funkcjonowania łańcuchów dostaw została osadzona w kontekście koncepcji H. Lee i J. Gattorny. Rozważania zakończono przedstawieniem problematyki łańcucha dostaw w praktyce biznesowej handlu detalicznego.
EN
Due to trade development, dynamic changes in customers preferences and network economy, thematic of supply chain is being emphasized. Constantly actions are undertaken to increase the efficiency of the supply chains. On basis of environment determinants, customers expectations as well as actions of internal nature, the author presented supply chain development directions. Issue concerning the improvement of supply chains functioning was embedded in H. Lee and J. Gattorna context. Considerations are complemented by presentation of supply chain problematic aspects in regard to business practice of retail trade.
Year
Volume
255
Pages
215-229
Physical description
Contributors
References
 • Antonowicz M. (2014a), Ludzie, jako siła napędowa łańcuchów dostaw, „Management and Business Administration Central Europeˮ, Vol. 22, Iss. 1.
 • Antonowicz M. (2014b), Refleksje o logistyce przyszłości, „Logistykaˮ, nr 6.
 • Baraniecka A. (2014), Rozwój łańcuchów dostaw [w:] M. Szymczak (red.), Offshoring a rozwój łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.
 • Brdulak H. (2012), Logistyka w trudnych czasach – szansa czy ryzyko? Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw [w:] H. Brdulak (red.), Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa.
 • Brdulak H. (2014), Megatrendy ich wpływ na branżę TSL, „Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Transport, Spedycja, Logistyka, Warszawaˮ, nr 1.
 • Day P. (2007), Łańcuch dostaw [w:] I. Koładkiewicz (red.), Biznes. 2 tom. Zarządzanie firmą. Część 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frankowska M., Jedliński M. (2011), Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa.
 • Gattorna J. (2013), Dynamiczne łańcuchy dostaw, EuroLogistics, Suchy Las k. Poznania.
 • Gołembska E. (2014), Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Harrison A., Hoek R. (2010), Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa.
 • Hugos M. (2011), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.
 • Lee H. (2004), The Triple − A Supply Chain, „Harvard Business Reviewˮ, nr 10.
 • Lee H. (2011), Nie majsterkuj przy swoim łańcuchu dostaw, zaprojektuj go od nowa, „Harvard Business Review Polskaˮ, nr 3
 • Lee H. (2013), Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw [w:] Sztuka zarządzania łańcuchami dostaw, ICAN Institute, Warszawa.
 • Matecki B. (2014), Rola Operatora Logistycznego w dynamicznym łańcuchu dostaw, AH, Pułtusk.
 • Materiały niepublikowane (2014), Auchan Polska − Supply Chain, ALK, Warszawa.
 • Murphy P., Wood D. (2011), Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice.
 • New S. (2013), Przejrzysty łańcuch dostaw [w:] Sztuka zarządzania łańcuchami dostaw, ICAN Institute, Warszawa.
 • Raport Data Group Consulting (2013), Operator logistyczny roku.
 • Raport Data Group Consulting (2014), Operator logistyczny roku.
 • Raport z dyskusji (2007), Budowa relacji w ramach łańcucha dostaw [w:] Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Helion, Gliwice.
 • Rogaczewski R. (2014), Przesłanki umiędzynarodowienia procesów zaopatrzenia w systemach korporacji międzynarodowych [w:] E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Rutkowski K. (2011), Czy twój łańcuch dostaw spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju, „Harvard Business Review Polskaˮ, nr 3.
 • Slone E.R. (2004), Leading a Supply Chain Turnaround, „Harvard Business Reviewˮ, nr 10.
 • Slone E.R. (2013), Przełom w organizacji łańcucha dostaw [w:] Sztuka zarządzania łańcuchami dostaw, ICAN Institute, Warszawa.
 • Szczepaniak I. (2015), Łańcuchy dostaw produktów drobiarsko-mięsnych na Wyspy Brytyjskie w ujęciu dynamicznym, ALK Warszawa.
 • Szczepankiewicz W. (2011), Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, Difin, Warszawa.
 • Szymczak M. (2015), Kierunki ewolucji łańcuchów dostaw, wykład z17.06.2015, Materiały III Forum Logistyki u łańcucha dostaw, Warszawa.
 • Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c9e020c-e944-4886-ba7e-65dd6f919ef8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.