Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 48-57

Article title

Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wyniki badań pilotażowych

Authors

Content

Title variants

EN
Inter-organizational projects of local government units – the results of pilot studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza projektów realizowanych w ramach współpracy międzyorganizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do czynników determinujących podejmowanie wspólnych projektów oraz wskazanie problemów, z jakimi borykają się te jednostki podczas wdrażania tego typu przedsięwzięć. W pierwszej części artykułu omówiona zostanie specyfika projektów międzyorganizacyjnych w sektorze publicznym. Następnie przedstawione zostaną: proces badań empirycznych oraz uzyskane wyniki. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią podstawy do kontynuacji badań nad podjętą problematyką badawczą. Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews).
EN
The purpose of this article is to analyze projects under the cross organizational cooperation of local government units in relation to the factors determining the development of joint projects and identify the problems faced by these units during the implementation of such projects. In the first part of the article will be discussed specifics of inter-organizational projects in the public sector. Then it will be presented − the process of empirical studies and the results obtained. The research is a pilot and as a basis for the continuation of studies undertaken research issues. They conducted research at applying the technique CAWI (Computer Assisted Web Interviews).

Year

Volume

299

Pages

48-57

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

References

 • Agranoff R., McGuire M. (2001), Big Questions in Public Network Management Research, „Journal of Public Administration Research and Theory”, Vol. 11, Iss. 3.
 • Agranoff R. (2006), Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers, „Public Administration Review”, No. 66 (supplement).
 • Bakker R.M. (2010), Taking Stock of Temporary Organizational Forms: A Systematic Review and Research Agenda, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 12, No. 4.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2006), Relacje sieciowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu publicznym ochroną zdrowia, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.
 • Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków.
 • Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2013), Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarzadzaniu bezpieczeństwem publicznym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 168.
 • Lundin R.A., Söderholm A. (1995), A Theory of the Temporary Organization, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 11, No. 4.
 • Mattessich P.W., Murray-Close M., Monsey B.R. (2001), Collaboration: What Makes It Work, Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul.
 • Nalepka A., Kozina A. (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Plawgo B., Szpak A., Radziwon P. (2006), Zarządzanie relacjami organizacji publicznych z ich otoczeniem [w:] B. Kożuch (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 • Provan K.G., Kenis P. (2007), Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness, „Journal of Public Administration Research and Theory”, No. 18.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Wiatrak A. (2006), Sektor publiczny jako system [w:] B. Kożuch (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 • Wirick D.W. (2009), Public-Sector Project Management: Meeting the Challenges and Achieving Results, Wiley, New Jersey.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0ccb9283-70e3-41ac-8ce3-6da6638adc86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.