PL EN


2018 | 362 | 291-305
Article title

Zachowania konsumentów na ekorynku w województwie śląskim – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer behaviour on the ecomarket in Silesian province, selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jest uwarunkowane m.in. zmianami w świadomości i zachowaniach konsumentów. Wraz ze wzrostem konsumpcji rośnie negatywne oddziaływanie i obciążenie środowiska. Rozwijanie świadomości ekologicznej i zmiana zachowań gospodarstw domowych może zminimalizować niekorzystne efekty środowiskowe. Celem artykułu jest poznanie wybranych postaw i zachowań konsumentów na rynku produktów oraz usług ekologicznych na przykładzie badań przeprowadzonych w województwie śląskim.
EN
striving to achieve sustainable development is conditioned, among others, by changes in consumer awareness and in their behaviour. Together with the increase in consumption, the negative impact and load of the environment increase. Developing environmental awareness and change of behaviour in households can minimize adverse environmental effects. The aim of the article is learning about selected attitudes and characterize consumer behavior on the market of ecological products and ecological services on the example of research carried out in the Silesian province.
Year
Volume
362
Pages
291-305
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
References
 • Kronenberg J., Bergier T., red. (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Królik K., Lorek E. (2002), Zachowania polskich konsumentów na ekorynku [w:] Z. Kędzior, E. Kieżel (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa.
 • Lorek E., red. (2002), Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Lorek E., red. (2015), Biznes Ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Smoluk-Sikorska J. (2010), The Condition of Organic Farming and Market of its Products in the European Union, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 4(18).
 • Szymańska K. (2008), Dochód czynnikiem kształtującym popyt na żywność ekologiczną, Materiały z Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 25-27 września.
 • Tukker A., Jansen B. (2006), ‘Environmental Impacts of Products: A Detailed Review of Studies’, „Journal of Industrial Ecology”,10(3).
 • Zuba M. (2011), Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia”, 3(1).
 • Żakowska-Biemans S. (2011), Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, Vol. 56(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0d9cd430-2b56-487c-8542-55e9765cd593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.