Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 316 | 7-17

Article title

Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy

Content

Title variants

EN
Perspectives of graduates employment in the Polish labour market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja perspektyw zatrudnienia polskich absolwentów szkół wyższych. Osiągnięcie celu artykułu wymagało skonfrontowania bieżącej struktury specjalnościowej podaży absolwentów i prognozowanych zmian popytu na poszczególne zawody w Polsce. W analizie uwzględniono także regionalne zróżnicowanie wybranych charakterystyk statystycznych. Struktura popytu na pracę w przyszłości będzie uzależniona od zdolności polskiej gospodarki do kreowania miejsc pracy. W przyszłości absolwenci będą mogli znaleźć pracę głównie w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, np. lekarzy, specjalistów, teleinformatycznych, operatorów maszyn, a także w niektórych zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji, np. w lecznictwie, usług osobistych – opiekuńczych, handlu. Absolwenci posiadający hybrydowe umiejętności, np. w zakresie informatyki oraz finansów i rachunkowości prawdopodobnie będą lepiej dopasowani do potrzeb pracodawców. Przyszli pracownicy będą musieli brać udział w szkoleniach i rozwijać posiadane umiejętności przez całe swoje zawodowe życie. Rozwiązywanie przyszłych wyzwań stojących przed polskimi absolwentami będzie także wymagało bardziej elastycznego i reaktywnego systemu edukacji i szkoleń.
EN
The main objective of the paper is to identify the employment prospects of Polish graduates. To achieve the objective of the paper the evidence on recent vocational structure of graduates supply and prospective changes in labour demand is reviewed for Poland. The analysis also takes into account regional differences in selected statistical characteristics of youth labour market. Future structure of labour demand will depend on the types of jobs that the Polish economy creates. Growth is projected mainly in high level occupations (medical doctors, professionals, associate professionals, ICT) and some lower skilled occupations (hospitality, personal service e.g. caring, trade, etc.). Graduates equipped with hybrid skillsets e.g. information technology and for example project accountancy skills are likely to be in demand and workers will need to continue training to develop new skills throughout their life-long careers. Meeting future graduates challenges will require a more flexible and responsive education and skills system.

Year

Volume

316

Pages

7-17

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

References

 • New Skills for New Jobs: Action Now. Report by the Expert Group on New Skills for New Jobs Prepared for the European Commission (2010), Publications Office. European Commission, Luksembourg.
 • No Country for Young People? Youth Labour Market Problems in Europe (2015), J.J. Dolado (red.), Centre for Economic Policy Research, CEPR Press, London.
 • O'Higgins N. (2012), This Time It's Different? Youth Labour Markets During 'The Great Recession', "Discussion Paper" No. 6434, IZA, Bonn.
 • Oreopoulos P., von Wachter T., Heisz A. (2008), The Short- and Long-Term Career Effects of Graduating in a Recession: Hysteresis and Heterogeneity in the Market for College Graduates, "Discussion Paper" No. 3578, IZA, Bonn.
 • Rutkowski J. (2008), Priorytety reformy rynku pracy. Synteza, Analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Skills Supply and Demand in Europe. Medium-term Forecast up to 2020 (2010), European Center for the Development of Vocational Training, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2015 roku (2016), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • The Graduate Labour Market, Edge Foundation, London, www.edge.co.uk (dostęp: 16.06.2016).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. 2009, nr 125, poz. 1035).
 • [www1] http://www.analizy.mpips.gov.pl (dostęp: 16.06.2106).
 • [www2] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane (dostęp: 15.06.2016).
 • [www3] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 15.06.2016).
 • [www4] https://www.prognozowaniezatrudnienia.pl (dostęp: 15.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0de1096c-401a-4670-8bbd-3fb71a5c3d02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.