Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 255 | 58-70

Article title

Logika usługowa a kształtowanie jakości usług

Authors

Content

Title variants

EN
Shaping the service quality and service logic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zgodnie z logiką usługową Ch. Grönroosa to konsument tworzy wartość (jako „wartość w użyciu”) w procesie konsumpcji. Producent staje się współtwórcą wartości, kiedy wchodzi w interaktywne kontakty z konsumentami podczas używania przez nich dóbr i usług. Celem artykułu jest pokazanie, jak działania mające na celu kształtowanie jakości usług mogą stać się działaniami współtworzącymi wartość przez usługodawcę.
EN
According to the service logic the consumer creates value (as "use value") in the process of consumption. The provider becomes a value co-creator when creating interactive contacts with customer during their use of goods or services. The aim of this article is to show that care of the service quality is compatible with the service logic and contributes to the co-creation of value. Considerations based on the integrated quality model developed by P. Golder, D. Mitra, Ch. Moorman.

Year

Volume

255

Pages

58-70

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

References

 • Barruita J.M., Gilsanz A. (2013), Electronic Service Quality and Value: Do Customer Knowledge-Related Resources Matter? „Journal of Service Research”, Vol. 16, No. 2.
 • Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Burton D. (2002), Customer Education and Service Quality: Conceptual Issue and Practical Education, „Journal of Service Marketing”, Vol. 16, No. 2.
 • Cronin J.J., Brady M.K., Hult G.T. (2000), Assessing the Effects of Quality, Value and Customer Satisfaction on Customer Behavioural Intents in Service Environment, „Journal of Ratailing”, Vol. 76, No. 2.
 • Garvin D.A. (1988), Managing Quality. The Strategic and Competitive Edge, The Free Press, New York.
 • Golder P.N., Mitra D., Moorman Ch. (2012), What is Quality? An Integrative Framework of Processes and States, „Journal of Marketing”, Vol. 76, No. 7.
 • Groth J.C., Dye R.T. (1999), Service Quality: Perceived Value, Expectations, Shortfalls, and Banuses, „Managing Service Quality”, Vol. 9, No. 4.
 • Grönroos Ch. (2006), Adopting a Service Logic for Markeitng, „Marketing Theory”, Vol. 6, No. 3.
 • Grönroos Ch. (2007), Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition, John Wiley & Sons, West Sussex.
 • Grönroos Ch. (2008), Service Logic Revisited: Who Create Values? And Who Co-creates? „European Business Review”, Vol. 20, No. 4.
 • Grönroos Ch., Gummerus J. (2014), The Service Revolution and its Marketing Implication: Service Logic vs Service-dominant Logic, „Managing Service Quality”, Vol. 24, No. 3.
 • Grönroos Ch., Ravald A. (2011), Service as a Business Logic: Implications for Value Creation and Marketing, „Journal of Service Management”, Vol. 22, No. 1.
 • Grönroos Ch., Voima P. (2013), Critical Service Logic: Making Sense of Value Creation and Co-creation, „Journal of the Academic Marketing Science”, Vol. 41, No. 1.
 • Gummesson E. (2008), Quality, Service-dominant Logic and Many-to-many Marketing, „The TQM Journal”, Vol. 20, No. 2.
 • Kellogg D., Youngdahl W.E., Bowen D.E. (1997), On the Relationship Between Customer Participation and Satisfaction: Two Frameworks, „International Journal of Service Industry Management”, Vol. 8, No. 3.
 • Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • O’Neill M. (2003), The Influence of Time on Student Perceptions of Service Quality. The need for Longitudinal Measures, „Journal of Educational Administration”, Vol. 41, No. 3.
 • Parasuraman A., Grewal D. (2000), The Impact of Technology on the Quality-Value-Loyalty Chain: A Research Agenda, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 28, No. 1.
 • Prahalad C.K. (2004), The Co-creation of Value-invited commentary, „Journal of Marketing”, Vol. 68, No. 1.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientem, PWE, Warszawa.
 • Rutkowski I. (2006), Marketingowe koncepcje wartości, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Urban W. (2007), Definicje jakości usług – różnice i ich przyczyny, „Problemy Jakości”, nr 3.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a New Dominant Logic of Marketing, „Journal of Marketing”, Vol. 68, No. 1.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2008), Service-dominant Logic: Continuing the Evolution, „Journal of the Academic Marketing Science”, Vol. 36, No. 1.
 • Wang M., Wang J., Zhao J. (2007), An Empirical Study of the effect of customer participation on Service Quality, „Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism”, Vol. 8, No. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0e2e13b9-21d5-4dfe-91d5-63bf875acfca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.