Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 18-29

Article title

Dostępność placówek handlowo-usługowych w miastach różnej wielkości w Polsce

Content

Title variants

EN
Availability retail and service in different classes town in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dostępność placówek jest jednym z elementów składających się na ocenę funkcjonowania sieci handlowo-usługowej miasta. Ocena liczby placówek istniejących w miastach różnej wielkości dokonana została w przekroju oferty asortymentowej. Niezależnie od wielkości miast występuje nierównowaga pomiędzy dostępnością placówek handlowych i usługowych. W sieci handlowo-usługowej zbyt mało jest placówek kulturalnych, a za dużo salonów fryzjerskich oraz placówek bankowych. Do placówek, których liczba jest wystarczająca dla mieszkańców, należą: sklepy dyskontowe, targowiska i bazary oraz sklepy osiedlowe.
EN
Availability of facilities is one of the elements of the assessment of the functioning of the retail and service network. The rating is the amount of existing facilities in cities has been made in cross-product range. Independent on the class of the village there is an imbalance between the availability of retail and service outlets. In the network of retail and service is too few cultural institutions, and a lot of hair salons and banking institution. Form of retail, whose quantity is sufficient are: discount stores, markets and bazaars and local shops.

Year

Volume

302

Pages

18-29

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Arnold M.J., Reynolds K.E. (2003), Hedonic Shopping Motivations, "Journal of Retailing", Vol. 79, No. 2, s. 77-95.
 • Babin B., Darden W., Griffin M. (1994), Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value, "Journal of Consumer Research", Vol. 20, No. 4, s. 644-656.
 • Dębek M. (2014), Handel w przestrzeni zurbanizowanej - zarys form i ich funkcji z perspektywy ludzkich potrzeb [w:] R. Masztalski (red.), Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 63-82.
 • Fan NG C. (2003), Satisfying Shoppers' Psychological Needs. From Public Market to Cyber-mall, "Journal of Environmental Psychology", Vol. 23, s. 439-455.
 • Jaciow M., Kolny B., Maciejewski G., Mikołajczyk B., Wolny R. (2015), Services in Europe - Diagnosis and Development Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Jones M.A., Reynolds K.E., Arnold M.J. (2006), Hedonic and Utilitarian Shopping Value: Investigating Differential Effects on Retail Outcomes, "Journal of Business Research", Vol. 59, No. 9, s. 974-981.
 • Kaczmarek T. (2011), Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce [w:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI w., Biuletyn IGSEiGP UAM, nr 15, s. 67.
 • Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The Retail Trade in Europe - Diagnosis and Future Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kucharska B. (2015), Multichannel Retailing - Consumer's and Retailer's Perspective [w:] Handel Wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKiK, Warszawa, s. 159-172.
 • Kucia M. (2016), Exploration of Consumer Attitudes towards e-commerce: A Model Approach [w:] G. Mazurek, J. Tkaczyk (red.), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Poltext, Warszawa, s. 319.
 • Maciejewski G. (2016), Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia", No. 15(2), s. 81-101.
 • Masztalski R. (2014), Miejsce handlu we współczesnej przestrzeni małego miasta Polski [w:] R. Masztalski (red.), Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 9-20.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 roku (2015), GUS, Warszawa.
 • Wagner T., Rudolph T. (2010), Towards a Hierarchical Theory of Shopping Motivation, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 17, No. 5, s. 415-429.
 • Wolf K. (2003), Retail and Urban Nature: Creating a Consumer Habitat, "Population and Environmental Psychology Bulletin", Vol. 29, No. 1, s. 1-6.
 • [www 1] http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/znaczenie_handlu_w_gospodarce_ narodowej.pdf (dostęp: 18.04.2016).
 • [www 2] http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/polacy-na -1-miejscu-w-europie-pod-wzgledem-czestotliwosci-zakupow,49812.html (dostęp: 18.04.2016).
 • [www 3] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrznyw- 2014-r-,7,20.html (dostęp: 15.04.2016).
 • [www 4] http://www.web.gov.pl/wiedza/587_4532_omnichannelcommerce-handelprzyszlosci. html (dostęp: 13.04.2016).
 • [www 5] http://wiadomoscihandlowe.pl/2016/04/globalne-trendy-i-prognozy-dla-sektorahandlu- na-rok-2016/ (dostęp: 12.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0e469a94-94e8-4b9b-83c3-dce00c00ebbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.