PL EN


2018 | 364 | 28-40
Article title

Zastosowanie uogólnionej miary odległości do podejmowania decyzji wielokryterialnych

Content
Title variants
EN
Application of the generalised distance measure for multiple-criteria decision making
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W praktyce podejmowania wielokryterialych decyzji często spotykamy się z sytuacją, w której kryteria podejmowania decyzji są niemierzalne. Uogólniona miara odległości (Generalised Distance Measure – GDM) umożliwia uporządkowanie wariantów decyzyjnych, także biorąc pod uwagę cechy niemierzalne (zarówno na skali porządkowej, jak i nominalnej), dlatego może być wykorzystana jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji w takich przypadkach. W artykule zostanie podjęta próba wyboru wariantu decyzyjnego za pomocą uogólnionej miary odległości dla różnych kombinacji wag. Wyniki zostaną porównane do tych uzyskanych za pomocą metody TOPSIS dla odległości euklidesowych.
EN
In the practice of multiple-criteria decision making, we face very often the situation, in which decision making criteria are non-measurable. The Generalised Distance Measure (GDM) enables ordering of objects also considering the non-measurable variables (on both ordinal and nominal scale), so it can also be used as a tool of decision support in such cases. In the article, the author will try to select the decision variant by means of the Generalised Distance Measure for various combination of weights. Obtained results will be compared to these obtained by means of the TOPSIS method for Euclidean distances.
Year
Volume
364
Pages
28-40
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Ekonometrii i Statystyki
References
 • Bąk A. (2016), Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 426(26), s. 22-31, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.02.
 • Dmytrów K. (2015), Taksonomiczne wspomaganie wyboru lokalizacji w procesie kompletacji produktów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 248, s. 17-30.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 15(4), s. 307-326.
 • Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 • Nowak M. (2004), Metody ELECTRE w deterministycznych i stochastycznych problemach decyzyjnych, „Decyzje”, nr 2, s. 35-65.
 • Podvezko V. (2011), The Comparative Analysis of MCDA Methods SAW and COPRAS, “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, Vol. 22(2), s. 134-146.
 • Tarczyński W. (2001), Rynki kapitałowe. Cz. I. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Trzaskalik T. (2015), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa.
 • Vommi V.B., Kakollu S.R. (2017), A Simple Approach to Multiple Attribute Decision Making Using Loss Functions, “Journal of Industrial Engineering International”, Vol. 13, s. 107-116, http://dx.doi.org/10.1007/s40092-016-0174-6.
 • Wachowicz T. (2011), Application of TOPSIS Methodology to the Scoring of Negotiation Issues Measured on the Ordinal Scale, “Multiple Criteria Decision Making”, Vol. 6, s. 238-260.
 • Walesiak M. (2000), Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu”, 5-7 czerwca, Kiekrz k. Poznania.
 • Walesiak M. (2003), Uogólniona Miara Odległości GDM jako syntetyczny miernik rozwoju w metodach porządkowania liniowego, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 988, „Taksonomia”, nr 10, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Wrocław, s. 134-144.
 • Walesiak M. (2011), Uogólniona Miara Odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [www 1] http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2369981,00.asp (dostęp: 10.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0e777d72-a944-44da-9f6a-cb9d9155133b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.