PL EN


2016 | 267 | 163-174
Article title

Emocje w procesach decyzyjnych na rynkach finansowych

Content
Title variants
EN
Emotions in the decision making processes at the financial markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do lat 70. minionego stulecia obowiązującym paradygmatem analizy decyzji ekonomicznych była racjonalność uczestnika rynku, zakładająca posiadanie przez niego wszystkich niezbędnych informacji, ich bezstronne przetworzenie oraz wybór gwarantujący maksymalną użyteczność. Obserwacje rzeczywistych zachowań inwestorów nie potwierdziły zasadności takiego modelu. Udowodniono natomiast, że immanentnym komponentem większości są emocje, uczucia i stany afektywne oddziałujące na procesy decyzyjne. Teoria perspektywy i teoria ograniczonej racjonalności wytyczyły kierunki dalszych badań. Emocje analizowano z perspektywy neuroprocesów, perspektywy sił napędowych procesów inwestycyjnych, czy też uwarunkowań społecznych. Analiza roli emocji w decyzjach ma szczególne znaczenie w sektorze finansowym ze względu na znaczenie tego sektora w gospodarce. Nowe obszary badań nad zachowaniami w procesach decyzyjnych na rynkach finansowych to „błędne przypisywanie nastroju” (mood misattribution) oraz wpływ „wizerunku” (image).
EN
Until the seventies of the previous century the dominating paradigm of analysis of economic decisions making was that of rationality, which makes an assumption that the investor possesses all the required information, is able to process it in an unbiased way to achieve the maximum utility. The observation of the actual behavior of investors does not support that such model does hold. It has been proven that the immanent component of the majority of decisions are emotions, feelings and affective states. The perspective theory and the theory of bounded rationality mark the direction of future research. Emotions have been then analyzed as neuroprocesses, the driving force behind investment decisions, or the component of social conditioning. The analysis of the role of emotions in decision-making processes is particulary important in the financial sector of the economy. This is due of particular importance of this sector for the economy, The new areas of research of behavior in decision-making in financial markets are mood misattribution and image impact.
Keywords
Year
Volume
267
Pages
163-174
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Barber B., Odean T. (2001), The Internet and the Investor, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. (15)1.
 • Hirschleifer D., Shumway T. (2003), Investor Psychology and Pricing, „Journal of Finance”, Vol. 58(3).
 • Hohschild A. (1983), The Managed Heart: Commercialization of Human Feelings, University of California Press, Berkeley, CA.
 • Kaufman B. (1999), Emotional Arousal as a Source of Bounded Rationality, „Journal of Economic Behavior and Organization”, Vol. 38.
 • Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Iowa.
 • Kuhnen C., Knutson B. (2005), The Neural Basis of Financial Risk Taking, „Neuron”, Vol. 47.
 • Lo A., Repin D. (2005), Fear and Greed in Financial Markets, „North American Economic Review”, Vol. 95(2).
 • Loewenstein, G. (2002), Emotions in Economic Theory and Economic Behavior, „American Economic Review”, Vol. 65.
 • Lucey M., Dowling M. (2005), The Role of Feelings in Investor Decision-making, „Journal of Economic Surveys”, Vol. 19(2).
 • Nofsinger (2005), Social Mood and Financial Economics, „Journal of Behavioral Finance”, Vol. 6(3).
 • Prechter R. (1999), The Wave Principle of Human Social Behavior and the New Science of Socioeconomics, The New Classics Library, Gainesville, GA.
 • Romer P. (2000), Thinking and Feeling, „American Economic Review”, Vol. 90(2).
 • Saunders E. (1993), Stock Process and Wall Street Weather, „American Economic Review”, Vol. 83(5).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0ea81805-a2d4-4a0c-98c5-2678fbdca99a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.