Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3-4(92-93) | 61-76

Article title

Wynagradzanie lekarzy w podmiotach leczniczych w Polsce

Content

Title variants

EN
The Remuneration of Physicians in Health Care Units in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The reform of the health care system in Poland has triggered the need to pay closer attention to labor costs. This has resulted in a process increasing employment flexibility by way of various contractual forms through which medical services are provided by physicians. This article presents the results of a questionnaire survey aimed at identifying types of compensation for physicians as well as the specifics of their determining factors in the case of physicians employed under various kinds of contracts (employment contracts / contract work) in small and medium–sized health care units in the Kuyavian–Pomeranian Voivodeship.

Year

Issue

Pages

61-76

Physical description

Contributors

 • Universitas Nicolai Copernici, Toruń, Poland; J. Nieżurawska – Torun School of Banking, Toruń, Poland

References

 • Getzen T.E. (2000), Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 • Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.U. UE L 299 z 18 listopada 2003 r.
 • Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada C., Włodarczyk C. (2002), Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Warszawa, CASE.
 • Karaszewska H. (2008), Mechanizmy wynagradzania lekarzy, Polityka Społeczna, lipiec.
 • Kijak R. (2005), Chleba naszego kontraktowego, Gazeta Lekarska, nr 5.
 • Kijak R. (2004), Dyżur medyczny, polski anachronizm, Służba Zdrowia, nr 13–16.
 • Reforma służby zdrowia 1999 (1998), Kraków, Fundacja Rozwoju Samorządności i Pracy Lokalnej.
 • Rejestr podmiotów leczniczych 2012, .
 • Stańczyk M. (2008), Skomplikowane procedury wycen pracy lekarza, Puls Medycyny, nr 9(172).
 • Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.
 • Windak A., Chawla M., Kulis M., red. (1998), Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, od teorii do praktyki, Kraków, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0ec639f3-8807-499b-9489-72e95f711fc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.