PL EN


2011 | 4 | 57-81
Article title

E-commerce in Romania and in Poland

Content
Title variants
PL
Handel elektroniczny w Rumunii i w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article contains a brief description of the analysis performed in the specialist literature addressing the problem of e-commerce in Small and Medium Enterprises in Romania and Poland. Significant aspects of e-commerce, such as the environment for e-business in Romania and Poland at present, information about useful IT tools to do business with in Romania and in Poland have been discussed. Additionally, some aspects of using B2B portals and popular auction systems in Romania and in Poland have been presented. It is noted that the authors have focused particular attention on the presentation of the situation of e-commerce in Romania. In order for entrepreneurs to start and develop a business, it is essential to create a favorable business environment. Ensuring easier access to funding, making legislation clearer and more effective, also developing an entrepreneurial culture and support networks for businesses are all instrumental as far as setting up and the growth of businesses are concerned. Creating a favorable business environment basically means improving the growth potential of businesses, promoting social corporate responsibility, in order to make business more attractive and profitable. The paper focuses on an analysis of commerce business models and using e-commerce portals. Small and medium-sized enterprises (SMEs) make up to 99% of European businesses. Their small size makes them very sensitive to changes in the industry and environment in which they operate. It may be noticed that despite some possibilities and financial support e-business systems are used only in a small number of SMEs. The main issues that are involved in this aspect are: limiting commerce to domestic trade, insuficient knowledge of worldwide B2B and B2C102 portals, and distrust towards e-banking as well as some legal aspects. The conclusions contain some proposals to improve the current situation by showing hownew e-commerce tools can become useful and effective. Finally, some trends in e-commerce are presented.
PL
Artykuł zawiera krótki opis analizy przeprowadzonej w literaturze specjalistycznej dotyczącej zagadnienia e-commerce w małych i średnich przedsiębiorstwach w Rumunii i Polsce. Zostały omówione istotne aspekty e-commerce, takie jak środowisko funkcjonowania ebiznesu w Rumunii i Polsce w chwili obecnej, scharakteryzowano oprogramowanie do prowadzenia działalności gospodarczej z Rumunii i Polsce. Dodatkowo zostały przedstawione wybrane portale B2B i popularne systemy aukcyjne w Rumunii i Polsce. Zauważa się, że autorzy skupili szczególną uwagę na prezentacji sytuacji e-commerce w Rumunii. Dla przedsiębiorców do rozpoczęcia i rozwijania działalności gospodarczej, konieczne jest stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego. Zapewnienie łatwiejszego dostępu dofinansowania, tworzenie czytelnych przepisów prawnych, rozwój kultury i przedsiębiorczości są instrumentalne w zakresie tworzenia i rozwoju działalności. Tworzenie sprzyjających warunków, w zasadzie oznacza zwiększenie potencjału wzrostu przedsiębiorstw, promowanie społecznej odpowiedzialności, w celu uczynienia działalności bardziej atrakcyjnej i efektywnej. W pracy autorzy koncetrują się na analizie modeli commerce i na wykorzystaniu portali e-commerce. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią do 99% europejskich firm. Ich mały rozmiar sprawia, że są bardzo wrażliwe na zmiany w branży i środowisku, w którym działają. Można zauważyć, że pomimo polepszających się możliwości i finansowego wsparcia e-biznesu, systemy e-commerce wykorzystywane są tylko w niewielkiej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw. Główne przeszkody, które można wymienić to: bariera językowa, ograniczenie handlu w obrocie krajowym, słaba znajomość popularnych na świecie portali B2B jak i brak zaufania do bankowości elektronicznej oraz zawiłe przepisy prawne dotyczące ecommerce. Wnioski zawierają propozycje poprawy obecnej sytuacji poprzez pokazanie użyteczności i skuteczności e-biznesu oraz narzędzi IT.
Keywords
Contributors
  • University of Pitesti, Faculty of Electronics, Romania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0f22ee93-9715-4275-be54-280283542d64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.