PL EN


2016 | 290 | 149-157
Article title

Teleopieka - wyzwanie i system wzmocnienia bezpieczeństwa dla samorządów w opiece nad osobą starszą

Content
Title variants
EN
Telecare - challenge and strengthen security system for local governments in the care of an elderly person
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wedle danych w starzejącym się społeczeństwie zmniejszać się będą zasoby nieformalnej opieki nad osobami starszymi, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, realizowanej dotychczas głównie w rodzinie. Będzie to miało wpływ na produktywność i wzrost gospodarczy, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego oraz finanse publiczne. W konsekwencji wymaga to budowy nowego modelu opieki, w którym należy uwzględnić wzrost popytu na różnego rodzaju usługi i towary, zwłaszcza opiekuńcze, i zmianę struktury usług zdrowotnych, w tym teleopieki.
EN
According to the data in an aging society will reduce the resources of informal care for the elderly, which both material and immaterial, realized so far mainly in the family. This will have an impact on productivity and economic growth, labor market, social security system and public finances. As a result, it requires the construction of a new model of care, which should take into account the increase in demand for various goods and services in particular care and changing the structure of health services in the telecare.
Year
Volume
290
Pages
149-157
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski. Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
References
 • Barlow J., Curry R., Wardle D., Bayer S., Trejo Tinoco M. (2004), Implementing Telecare Strategic Analysis and Guidelines for Policy Makers, Commissioners and Providers, Public Sector National Report, Audit Commission, London.
 • Barlow J., Bayer S., Curry R. (2006), Implementing Complex Innovations in Fluid Multistakeholder Environments: Experiences of 'Telecare', "Technovation", Vol. 26, s. 396-406.
 • Barlow J., Debbie S., Bayer S., Curry R. (2007), A Systematic Review of the Benefits of Home Telecare for Frail Elderly People and Those with Long-Term Conditions, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 13, No. 4, s. 172-179.
 • Barnett T.E., Chumbler N.R., Vogel W.B., Beyth R.J., Qin H., Kobb R. (2006), The Effectiveness of a Care Coordination Home Telehealth Program for Veterans with Diabetes Mellitus: A 2-year Follow-Up, "American Journal of Managed Care", Vol. 12, s. 467-474.
 • Błędowski P., Pędich W., Bień B., Wojszel Z.B., Czekanowski P. (2006), Supporting Family Carers of Older People in Europe - National Background Report for Poland, LIT VERLAG, Hamburg.
 • Borzym A. (2009), Upadki osób w podeszłym wieku - przyczyny, konsekwencje i zapobieganie, "Psychogeriatria Polska", vol. 6, nr 2, s. 81-88.
 • Botsis T., Hartvigsen G. (2008), Current Status and Future Perspectives in Telecare for Elderly People Suffering from Chronic Diseases, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 14, No. 4, s. 195-203.
 • Chan M., Campo E., Estève D. (2005), Assessment of Activity of Elderly People Using a Home Monitoring System, "International Journal of Rehabilitation Research", Vol. 28, s. 69-76.
 • Conforti D., Costanzo D., Perticone F., Parati G., Kawecka-Jaszcz K., Marsh A., Biniaris C., Stratakis M., Fontanelli R., Guerri D., Salvettis O., Tsiknakis M., Chiarugi F., Gamberger D., Valentini M. (2006): A Knowledge Based Platform of Services for Supporting Medical-Clinical Management of Heart Failure Within Elderly Population. "Studies in Health Technology and Informatics", Vol. 121, s. 108-125.
 • Currell R., Urquhart C., Wainwright P., Lewis R. (2000), Telemedicine Versus Face to Face Patient Care: Effects on Professional Practice and Health Care Outcomes, Cochrane Database of Systematic Review, 2:CD002098, s. 57-68
 • Engström M., Lindqvist R., Ljunggren B., Carlsson M. (2006) Relatives' Opinions of IT Support, Perceptions of Irritations and Life Satisfaction in Dementia Care, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 12, No. 5, s. 246-250.
 • Golinowska S. (2011), "Srebrna gospodarka" i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", Vol. 1, s. 76-85.
 • Hailey D., Roine R., Ohinmaa A. (2002), Systematic Review of Evidence for the Benefits of Telemedicine, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 8 (Suppl. 1), s. 1-30.
 • Hailey D., Ohinmaa A., Roine R. (2004), Study Quality and Evidence of Benefit in Recent Assessments of Telemedicine. "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 10, No. 6, s. 318-324.
 • Hersh W., Helfand M., Wallace J., Kraemer D., Patterson P., Shapiro S., Greenlick M. (2002), A Systematic Review of the Efficacy of Telemedicine for Making Diagnostic and Management Decisions, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 8, No. 4, s. 197-209.
 • Jennett P.A., Affleck Hall L., Hailey D., Ohinmaa A., Anderson C., Thomas R., Young B., Lorenzetti D., Scott R.E. (2003), The Socio-Economic Impact of Telehealth: A Systematic Review, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 9, No. 6, s. 311-320.
 • Jones J.F., Brennan P.F. (2002), Telehealth Interventions to Improve Clinical Nursing of Elders, "Annual Review of Nursing Research", Vol. 20, s. 293-322.
 • Lamothe L., Fortin J.P., Labbé F, Gagnon M.P., Messikh D. (2006) Impacts of Telehomecare on Patients, Providers, and Organizations, "Telemedicine Journal and e- Health, Vol. 12, Issue 3, s. 63-69.
 • Mair FS., Wilkinson M., Bonnar S.A., Wootton R., Angus R.M. (1999), The Role of Telecare in the Management of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Home, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 5 (Suppl. 1), s. 66-67.
 • Pawlińska-Chmara R. (2015), Sprawność funkcjonalna osób powyżej 70. roku życia z wybranych miasteczek województwa opolskiego a zapotrzebowanie na opiekę, praca złożona do druku.
 • Prado M., Roa L., Reina-Tosina J., Palma A., Milan A. (2002), Virtual Center for Renal Support: Technological Approach to Patient Physiological Image, "IEEE Transaction on Biomedical Engineering", Vol. 49, s. 1420-1430.
 • Primary Care: Working Differently. Telecare and Telehealth - A Game Changer for Health and Social Care (2012), Report Deloitte Centre for Health Solutions, Wielka Brytania.
 • Rocznik Demograficzny (2012), GUS, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B. (2012), Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, s. 419-449.
 • Tahkokallio P. (2000), 'Smart houses'. Nordic Conference on Smart Houses: Visions and realities, Trondheim, Norway 21-22 June.
 • Twardowska-Rajewska J., red. (2007), Senior w domu: opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 38-45.
 • Williams T., May C., Mair F., Mort M., Gask L. (2003), Normative Models of Health Technology Assessment and the Social Production of Evidence about Telehealth Care, "Health Policy", Vol. 64, s. 39-54.
 • [www 1] http://www.silvereconomy-europe.org (dostęp: 02.2013).
 • [www 2] http://www.niesamodzielnym.pl (dostęp: 8.01.2013).
 • [www 3] http://www.mpips.gov.pl/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polscena- lata-20142020 (dostęp: 24.12.2013).
 • [www 4] http://www.age-platform.eu (dostęp: 04.2011).
 • [www 5] http://www.aal-europe.eu (dostęp: 18.02.2013).
 • [www 6] https://en.wikipedia.org/wiki/Telecare (dostęp: 02.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0f53899e-2e03-40da-a0eb-b14462f0b476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.