PL EN


2017 | 330 | 173-183
Article title

Zmiany w poziomie wydatków polskich gospodarstw domowych na leki i artykuły medyczne oraz medyczne dobra trwałego użytku

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the level of expenditure of Polish households on medicines and medical supplies and medical durable goods
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęty został temat zmian w poziomie wydatków polskich gospodarstw domowych na leki i artykuły medyczne oraz medyczne dobra trwałego użytku. Autor przedstawia, w jaki sposób zmieniał się poziom wydatków na przestrzeni lat 2006-2015 oraz jaki jest udział wydatków na artykuły medyczno-farmaceutyczne, a także sprzęt i urządzenia medyczne w wydatkach ogółem wśród polskich gospodarstw domowych. Podstawę informacyjną artykułu stanowi literatura przedmiotu oraz statystyki masowe, w tym prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych. Na podstawie analizy zgromadzonych źródeł informacji stwierdzono, że polskie gospodarstwa domowe z roku na rok wydają coraz więcej na ochronę zdrowia, w tym na leki i artykuły medyczne oraz medyczne dobra trwałego użytku.
EN
In the article taken was about changes in the level of expenditure of Polish household on medicines and medical supplies and medical durable goods. The author shows how to change the level of expenditure over the years 2006-2015 and what is the share of expenditure on medical and pharmaceutical articles and medical devices in the total expenditure among Polish household. The basis of information article is the literature and the statistics including conducted by the Central Statistical Office household budget surveys. On the basis of the analysis of the collected information stated that Polish household each year spend more on health care including medicines and medical supplies and medical durable goods.
Year
Volume
330
Pages
173-183
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Nauk Stosowanych. Katedra Zarządzania
References
 • Budżety gospodarstw domowych w 2006-2015 (2007-2016), GUS, Warszawa.
 • Christiansen T., Bech M., Lauridsen J., Nielsen P. (2006), Demographic Changes and Aggregate Health-Care Expenditure in Europe, Enepri Research Report 32, AHEAD.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • GUS (2011), Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.
 • Hodoly A. (1971), Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Kacperski K., Wiszniewski E. (2002), Ekonomika gospodarstwa domowego, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Kędzior Z. (2004), Relacje konsument – gospodarstwo domowe jako obiekt badań marketingowych [w:] L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s. 377-381.
 • Maciejewski G. (2003), Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych, WSZiNS, Tychy.
 • Maciejewski G. (2013), Gospodarstwa domowe w epoce postmodernizmu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 136, s. 209-217.
 • Maciejewski G. (2016), Gospodarstwo domowe jako podmiot sprawczy rozwoju innowacyjnej gospodarki, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 3(16), s. 5-19.
 • Ministerstwo Zdrowia (2008), Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga II, Warszawa.
 • Mruk H. (2013), Zachowania pacjentów a wydatki na ochronę zdrowia, „Problemy Zarządzania”, nr 11(1), s. 160-173.
 • Narodowy Rachunek Zdrowia 2014 (2015), GUS, Warszawa.
 • Okunade A.A., Karakus M.C., Okeke C. (2004), Determinants of Health Expenditure Growth of the OECD Countries: Jackknife Resamplingplan Estimate, „Health Care Management Science”, Vol. 7, s. 173-183.
 • Okunade A.A., Murthy V.N.R. (2002), Technology as a ‘Major Driver’ of Health Care Costs: A Cointegration Analysis of the Newhouse Conjecture, „Journal of Health Economics”, No. (21), s. 147-159.
 • Piekut M. (2005), Zróżnicowanie wydatków na zdrowie w gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9, s. 31-38.
 • Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Podolec B., Ulman P., Wałęga A. (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Rout H.S. (2010), Gender and Household Health Expenditure in Odisha, “India Journal of Health Management”, No. 12, s. 445-460.
 • Ryć K., Skrzypczak Z. (2005), Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Ile nas kosztuje ochrona zdrowia? „Problemy Zarządzania”, nr 10(4), s. 209-226.
 • Skrzypczak Z. (2010), Skala obciążeń polskiego społeczeństwa wydatkami na ochronę zdrowia, „Zdrowie Publiczne”, nr 2, s. 107-111.
 • Skrzypczak Z. (2011), Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce, „Studies&Procedings of Polish Association for Knowledge Management”, nr 55, s. 166-175.
 • Skrzypczak Z., Haczyński J. (2004), Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2002, „Problemy Zarządzania”, nr 6(4), s. 178-191.
 • Xu K., Saksena P., Holly A. (2011), The Determinants of Health Expenditure. A Country-Level Panel Data Analysis, Results for Development Institute Working Paper.
 • Zalega T. (2013), Wydatki na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu, „Problemy Zarządzania”, nr 11(1), s. 174-192.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0f99dcfe-535a-4af9-a35c-071af3a37ea3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.