PL EN


2012 | 4(207) | 133-155
Article title

Wpływ Internetu na głosowanie w wyborach parlamentarnych 2011 roku

Content
Title variants
EN
Internet Use as Determinant of Voting in the 2011 Parliamentary Elections
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the information society, the digital divide may result in political exclusion, while the access to new technologies may reinforce civic activity. The purpose of the article is determining whether political presence on the Internet (defined as both conscious and unconscious contact with online political content) has any influence on voting independent of socio-demographic factors influencing both voting and Internet use. The analysis was conducted on data from survey conducted by CBOS Public Opinion Research Centre after 2011 parliamentary elections on N=969 respondents representative for adult population of Poland. Statistical analysis revealed that there is independent effect of political activity on the Internet on voting behavior. However, the hypothesis about unconscious effect of Internet on voting was rejected.
PL
W społeczeństwie informacyjnym wykluczenie cyfrowe może przekładać się na wykluczenie polityczne. Z kolei dostęp do nowych technologii może wzmacniać postawy obywatelskie. Celem artykułu jest ustalenie, czy obecność w Internecie – polegająca zarówno na świadomym, jak i nieświadomym kontakcie z treściami politycznymi online – wywiera wpływ na zachowania wyborcze niezależny od wpływu czynników socjdemograficznych, determinujących zarówno korzystanie z Internetu, jak i zachowania wyborcze. Do analizy zostały wykorzystane dane sondażu CBOS przeprowadzonego po wyborach parlamentarnych w 2011 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 969 osób. Statystyczna analiza danych potwierdziła istnienie niezależnego, samodzielnego związku między korzystaniem z treści politycznych w Internecie a deklarowanym udziałem w wyborach parlamentarnych. Nie potwierdziła się natomiast hipoteza o nieświadomym, mimowolnym wpływie korzystania z Internetu na frekwencję wyborczą.
Year
Issue
Pages
133-155
Physical description
Contributors
References
 • Anderson, David M. 2003. Cautious Optimism about Online Politics and Citizenship. W: D. M. Anderson i M. Cornfield. Civic Web: Online Politics and Democratic Values. MD: Rowman and Littlefield, s. 19–34.
 • Batorski, Dominik, Marcin Nagraba, Jan M. Zając i Jarosław Zbieranek. 2012. Internet w kam- panii wyborczej 2011 roku. Warszawa: ISP.
 • Bryan Cathy, Roza Tsagarousianou i Damian Tambini. 1998. Electronic Democracy and the Civic Networking Movement in Context. W: R. Tsagarousianou, D. Tambini i C. Bryan (red.). Cyberdemocracy, Technology, Cities and Civic Networks. London: Routledge.
 • Cairncross, Francis. 2001. The Death of Distance. How the Communications Revolution is Changing Our Lives. Boston: Harvard Business School Press.
 • Castells, Manuel. 1996. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.
 • Castells, Manuel. 2004. Informationalism, Networks, and Network Society: A Theoretical Blueprint. W: M. Castells (red.). The Network Society. Cross-cultural Perspective. Northampton, MA: Edward Elgar, s. 3–45.
 • Castells, Manuel. 2007. Communication, Power and Counter-power in the Network Society. „International Journal of Communication” 1: 238–266.
 • Castells, Manuel. 2009. Communication Power. Cambridge: Oxford University Press. Cześnik, Mikołaj. 2007. Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza. Warszawa: Scholar.
 • Cześnik, Mikołaj. 2009. Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: ISP.
 • Dijk van, Jan. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Warszawa: PWN.
 • DiMaggio, Paul J., Eszter Hargittai, Russell W. Neuman i John P. Robinson. 2001. Social Implications of the Internet. „Annual Review of Sociology” 27: 307–336.
 • Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row. Dryzek, John S. 2000. Deliberative Democracy and Beyond. Oxford: Oxford University Press. Feliksiak, Michał. 2011a. Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS. Feliksiak, Michał. 2011b. Społeczny odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w Internecie. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS.
 • Feliksiak, Michał. 2012. Opinia publiczna o ACTA. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS. Fiorina, Morris. 1990. Information and Rationality in Elections. W: J. Ferejohn i J. Kuklinski
 • (red.). Information and Democratic Processes. Urbana: University of Illinois Press. Fishkin, James S. 1995. The Voice of the People. Public Opinion and Democracy. New Haven: Yale University Press.
 • Hargittai, Eszter. 2002. Second-level Digital Divide: Differences in People’s Online Skills. „First Monday” 7(4) (http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/942/864, dostęp 5.08.2012).
 • Hargittai, Eszter i Gina Walejko. 2008. The Participation Divide: Content Creation and Sharing in the Digital Age. „Information, Communication and Society” 11(2): 239–256.
 • Hargittai, Eszter. 2008. The Role of Expertise in Navigating Links of Influence. W: The Hyper- linked Society. J. Turow i L. Tsui (red.). Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press. Jankowski, Nicholas W. i Martine van Selm. 2000. The Promise and Practice of Public Debate in Cyberspace. W: K. Hacker i J. van Dijk (red.). Digital Democracy. Issues of Theory and Practice. London: Sage.
 • La Porte, Todd M., Chris C. Demchak i Christian Friis. 1999. Webbing Governance: National
 • Differences in Constructing the Public Face. W: G. David Garson (red.). Handbook of Public Information Systems, New York: Marcel Dekker Publishers.
 • Landes, Lynn. 2003. Internet Voting: The End of democracy?. „Online journal” (http://www. onlinejournal.com/evoting/090403Landes/09-04-03_Landes.pdf, dostęp 15.11.2010).
 • Leszczuk-Fidziukiewicz, Anna. 2011. Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka. „Nowe Media” 2: 31–54.
 • Morozov, Evgeny. 2011. The Net Delusion: the Dark Side of Internet Freedom. New York: Public Affairs.
 • Norris, Pippa. 2000. A Virtuous Circle. Political Communications in the Postindustrial Socie- ties. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Norris, Pippa. 2001. Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Parkinson, John. 2006. Deliberating in the Real World: Problems of Legitimacy in Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press.
 • Popkin, Samuel L. 1991. The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns. Chicago: University of Chicago Press.
 • Prior, Markus. 2007. Post-broadcast Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. Putnam, Robert. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.
 • Sey, Araba i Manuel Castells. 2004. From Media Politics to Network Politics. W: M. Castells (red.). The Network Society. Cross-cultural Perspective. Northampton, MA: Edward Elgar, s. 363–381.
 • Shah, Dhavan V., Jaeho Cho, William P. Eveland JR i Nojin Kwak. 2005. Information and Expression in a Digital Age: Modeling Internet Effects on Civic Participation. „Communication Research” 32(5): 531–565.
 • Street, John. 1997. Remote Control? Politics, Democracy and ‘Electronic Democracy. „European Journal of Communication” 12: 27–42.
 • Sullivan, Andrew. 2009. The Revolution Will Be Twittered. „The Atlantic” (andrewsullivan.theatlantic.com/the_daily_dish/2009/06/the-revolution-will-be-twittered-1.html, dostęp 16.06.2012).
 • Wasilewski, Jacek. 2007a. Demokracja deliberatywna: stanowiska i nadzieje. W: K. Skarżyńska, U. Jakubowska i J. Wasilewski (red.). Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania. Warszawa: Academica, s. 313–334.
 • Wasilewski, Jacek. 2007b. Czy demokracja deliberatywna naprawi współczesną demokrację?.
 • W: J. Reykowski (red.). Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej. Warszawa: Academica, s. 13–35.
 • Wallace, Patricia. 2003. Psychologia Internetu. Poznań: Rebis.
 • Wellman, Barry. 2001. Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. „International Journal of Urban and Regional Research” 25(2): 227–252.
 • Wenzel, Michał i Michał Feliksiak. 2009. Portret internauty. Warszawa: CBOS.
 • Wenzel, Michał i Michał Feliksiak. 2011. Polityczny wymiar wykluczenia cyfrowego. „Nowe Media” 2: 139–159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0ff324c2-a673-4ded-9891-a9906ceee6a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.