PL EN


2015 | 239 | 51-62
Article title

Znaczenie innowacji bankowych na przykładzie rozwoju e-bankingu w Chorwacji

Content
Title variants
EN
Banking Innovations and the Sector's Performance - Case of E-banking in Croatia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rola systemu bankowego w gospodarce jest niezaprzeczalna, a jego rozwój jest zdeterminowany przez wiele czynników, wśród których waga nowoczesnych innowacji informatycznych jest nie do przecenienia. Przykładem takich rozwiązań jest e-banking, który stanowi przedmiot wielu badań. W artykule został podjęty problem rozwoju innowacji w bankowości na przykładzie e-bankingu. Posłużono się przykładem Chorwacji, która jest 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej, a jednocześnie jej gospodarka, w tym sektor bankowy, podlega transformacji systemowej.
EN
The role of banking sector in the economy is undoubted. The evolution of this sector is determined by many various factors, whereas modern IT innovations play a significant role. The example may be e-banking which is objective of many researches. The article addresses the issue of e-banking and the banking sector's performance. It analysis the development of e-banking in Croatia. The country has been chosen because it is the youngest member of European Union, it is still transforming it's economy into market system.
Year
Volume
239
Pages
51-62
Physical description
References
 • Acharya R.N., Kagan A., Linam S.R. (2008), Online banking applications and community Bank performance, "The International Journal of Bank Marketing", Nr 26 (6).
 • Banks Bulletin, Narodowy Bank Chorwacji, 2005-2012, Zagrzeb. www.hnb.hr/publikac/ epublikac.htm (dostęp: 20.11.2014).
 • Ciciretti R., Hasan I., Zazzara C. (2009), Do internet activities add value? Evidence from the traditional banks, "Journal of Financial Services Research", Nr 35(1).
 • Cylwik A. i in. (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Delgado J., Hernando I., Nieto M.J. (2007), Do European primarily internet banks show scale and experience efficiencies?, "European Financial Management", Nr 13(4).
 • DeYoung R., Lang W.W., Nolle D.L. (2007), How the Internet affects output and performance at community banks, "Journal of Banking & Finance", Nr 31(4).
 • Ellatif A., Mahmoud M., Saleh M.M. (2008), Measuring critical success factors of e-banking portals using fuzzy AHP & VBA. http://ssrn.com/abstractĽ1130123.
 • Europejski Portal Integracji i Rozwoju. http://europejskiportal.eu/id03.html.
 • Hau T., Ebert N., Hochstein A. (2008), Where to start with SOA: criteria for selecting SOA projects, "Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences", Hawaje
 • Iwańczuk A., Kotliński G. (2008), Bankowe rozliczenia pieniężne, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kalpić D. (2011), An Insight into E-Business Developments in Croatia, Conference: E-Leader Croatia, Zagreb.
 • Kalpić D., Bohaček Z., Skočir Z. (2009), Some aspects of standardization in e-Business, e-biz2009 Case, Polonijo, Mislav, Rijeka, Croatia.
 • Knezević M., Lukić A. (2012), Electronic Business Operational on the Banking Market in Serbia and Countries in the Region, "International Journal of Advances in Management and Ecomics", Vol. 1.
 • Kowalak B. (2006), Konkurencyjna gospodarka. Innowacje - infrastruktura - mechanizmy rozwoju. Wyd. Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom.
 • Sathye M. (2005), The impact of internet banking on performance and risk profile: Evidence from Australian credit unions, "Journal of Banking Regulation", Nr 6(2).
 • Shah M., Clarke S. (2009), E-banking management: issues, solutions, and strategies, "Information Science Reference", IGI Global, Hershey.
 • Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Sullivan R.J. (2000), How Has the Adoption of Internet Banking Affected Performance and Risk in Banks?, "Financial Industry Perspectives", Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Sztaba S. (red.) (2007), Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Szwajkowska G., Kwaśniewski P., Leżoń K., Woźniczka P. (2010), Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych - charakterystyka i zagrożenia, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Smid W. (2012), Boss Leksykon, Wyd. Dr Lex, Kraków.
 • Świecka B. (2004), Bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144 poz. 1204).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, Nr 171 poz. 1800).
 • [www 1] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T8fbL9SOJnwJ:partnerzy. us.edu.pl/biuletyn/dane/pobieralnia/przedsiebiorczosc/innowacje.pdf+&cd=1&hl=p l&ct=clnk&gl=pl, (dostęp: 12.10. 2013).
 • [www 2] http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/karty/debetowe/karta-debetowa-mastercarddisplay, (dostęp: 20.10.2013).
 • [www 3] http://m.technologie.gazeta.pl/internet/1,113033,14831875,Placenie_telefonem_ w_Biedronce przewodnik, (dostęp: 23.10.2013).
 • [www 4] http://www.e-hrvatska.hr/Novosti-i-najave/Novosti-iz-e-rvatske/Broj-korisnikainterneta- u-Hrvatskoj-i-dalje-u-porastu, (dostęp: 04.02.2011).
 • [www 5] www.hnb.hr, (dostęp: 20.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-104f36b8-864b-402a-bf2f-fd358e8226fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.