PL EN


2017 | 325 | 156-165
Article title

Kredyty dla firm rodzinnych w portfelu kredytów gospodarczych na przykładzie wybranego banku spółdzielczego

Content
Title variants
EN
Family-owned companies loans in the portfolio of corporate loans on the example of a chosen cooperative bank
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ustalenie udziału kredytów dla firm rodzinnych w strukturze kredytów gospodarczych wybranego banku spółdzielczego z zastosowaniem różnych definicji firm rodzinnych oraz ocena jakości tego segmentu portfela kredytowego. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych pierwotnych pochodzących z jednego z banków spółdzielczych z województwa pomorskiego według stanu na dzień 31.01.2016 r. Wyniki analizy, na podstawie studium przypadku, wskazują na znaczne różnice w udziale w portfelu kredytowym banku należności od firm rodzinnych w zależności od przyjętej definicji firmy rodzinnej. Podkreśla to trudności w porównywaniu wyników badań w obszarze firm rodzinnych oraz potrzebę ujednolicenia ich definicji.
EN
The main objective of the article is to estimate the share of family-owned companies loans in the structure of corporate loans of a chosen cooperative bank while applying different definitions of family businesses and to assess the quality of this credit portfolio sector. The analysis was conducted on the basis of primary data provided by one of the cooperative banks seated in the Pomorskie Region. The data are valid on January 31, 2016. The analysis results, based on case study, indicate significant discrepancies in the share of debts family-owned companies have in the Bank’s credit portfolio depending on the adopted definition of a family-owned business. It emphasizes the difficulties while comparing the research results in the area of family-owned companies and the necessity to standardize their definitions.
Year
Volume
325
Pages
156-165
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Finansów i Bankowości
References
 • Anderson R., Reeb D.M. (2003), Founding Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P500, “Journal of Finance”, No. 58.
 • Aronoff C.E., Ward J.L. (1995), Family-owned Businesses: A Thing of the Past or a Model of the Future? “Family Business Review”, Vol. 8, No. 2.
 • Claessens S., Fan J.P.H. (2002), Corporate Governance in Asia. A Survey, “International Review of Finance”, Vol. 3, No. 2.
 • Daily C.M., Dollinger M.J. (1995), An Empirical Examination of Ownership Structure in Family and Professionally Managed Firms, “Family Business Review”, Vol. 5, No. 2.
 • Di Giuli A., Caseli S., Gatti S. (2011), Are Small Family Firms Financial Sophisticated, “Journal of Banking and Finance”, No. 35.
 • Faccio M., Lang L.H.P. (2002), The Ultimate Ownership of Western European Corporation, “Journal of Financial Economics”, Vol. 65, No. 3.
 • Handler W. (1989), Methodological Issues and Considerations in Studying Family Businesses, “Family Business Review”, No. 2.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2015 r. (2016), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Martyniuk O. (2013), Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego – rozważania nad istotą i pomiarem [w:] A. Marjański (red.), Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIV, z. 6, cz. I, Łódź.
 • Overview of Family-Business-Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies (2009), Final Report of the Expert Group, European Commission.
 • Popczyk W. (2013), Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Safin K., Pluta J. (2014), Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań [w:] A. Marjański, M.R. Contreras Loera (red.), Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, Łódź.
 • Shanker M., Astrachan J.H. (1996), Myth and Realities: Family Businesses’ Contribution to the US Economy. A Framework for Assessing Family Business Statistics, “Family Business Review”, No. 2.
 • Shleifer A., Vishny R. (1986), Large Shareholders and Corporate Control, “Journal of Political Economy”, Vol. 94, No. 3.
 • Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina, więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 • Surdej A. (2014), Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki [w:] A. Marjański, M.R. Contreras Loera (red.) Firmy rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 7, Łódź.
 • Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 • Wallmon M. (2008), Family Matters – The Complexities of Relationships in the Small Family Firm [w:] J.E. Wasilczuk, K. Zięba (eds.), SME’s in Modern Economics. Selected Issues, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Ward J.L. (1998), The Special Role of Strategic Planning Form Family Businesses, “Family Business Review”, Vol. 1 (2).
 • Więcek-Janka E., Kujawińska A. (2010), Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 595, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-107da9ee-bb74-44ff-9c28-4f2fa148f34a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.