PL EN


2010 | 3(41) | 26-43
Article title

Regionalne i srodowiskowe granice rekrutacji na uczelnie wyzsza. Przyklad Uniwersytetu Szczecinskiego

Content
Title variants
EN
Regional and Environmental Recruitment Ranges of Universities. The Szczecin University Example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W badaniach i refleksjach nad uczelniami wyższymi stosunkowo rzadko podejmuje się obecnie kwestię terytorialnego pochodzenia kształcących się w nich studentów. Tymczasem jest to ważny czynnik mogący świadczyć o związkach uczelni z jej społecznym otoczeniem i rolą, jaką w nim odgrywa. Regionalny charakter uniwersytetu może być istotną wartością dla społeczności oczekujących wykształcenia i wychowania kadr zdolnych zaspokoić potrzeby związane z aktywnością administracyjną (w tym samorządową), gospodarczą, sferą edukacji, opieki społecznej, bezpieczeństwa, kultury, nauki itp. W artykule analizowane jest pochodzenie terytorialne i środowiskowe studentów Uniwersytetu Szczecińskiego dowodzące istnienia regionalnych zasięgów rekrutacji delimitowanych odległością miejsc zamieszkania studentów od miejsca lokalizacji uczelni. Niezależnie od tego można jednak obserwować również świadectwa lokalnych związków z miastem i uczelnią stanowiących „stolicę” regionu.
EN
Researchers do not study territorial origins of students very often. However, it is a very important determinant of connections between universities and their social surroundings. A regional character of a university may be an essential value for local communities, who need well-educated employees capable of working in local administration, economy, education, social care, security, culture, research etc. In the article, territorial and social origins of the Szczecin University students were analysed and it was proved that several regional ranges of recruitment existed. A range is determined by distances between students’ houses and the university, although evidences of local loyalty can be also seen.
Contributors
  • Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Zarzadzania i Ekonomiki Uslug, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-109117da-2d5d-440d-a376-80b2aef308d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.